Newsletter

 
Subskrybuj Wypisz


 
Podsieci funkcjonalne
 
KIGNET Info

Działalność:

Bieżące informacje tematyczne z obszarów działania Podsieci merytorycznych KIGNET, w formie biuletynu i portalu internetowego w tym:
- Źródła i procedury pomocy finansowej w tym fundusze strukturalne,
- Targi i wystawy w Polsce i za granicą,
- Zmiany legislacyjne,
- Przepisy podatkowe,
- Informacje branżowe.

Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza


KIGNET Doradztwo

Działalność:
Usługi doradcze z obszarów działania Podsieci merytorycznych KIGNET, w tym:
- Aplikowania o środki pomocowe,
- Funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego,
- Systemów zapewnienia jakości,
- Opracowywania biznes-planów i studiów wykonywalności,- Przygotowania do wejścia na rynki kapitałowe,
- Analizy popytowej wybranych rynków krajowych,- Innowacji organizacyjnych i technicznych,
- Przepisów podatkowych,
- Promocji, marketingu i PR.

Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza

KIGNET Szkolenia

Działalność:
Prowadzenie działań wzmacniających sieciowość świadczenia usług szkoleniowych oraz zwiększających dostępność tych usług dla firm.
- Opracowanie założeń procedur, trybu i formy świadczenia usług szkoleniowych w sieci.
- Współorganizowanie szkolenia kadry projektu KIGNET.
- Wykształcenie kadry specjalistów-organizatorów szkoleń i specjalistów o umiejętnościach pozyskiwania projektów szkoleniowych.
- Wypracowanie standardów projektów szkoleniowych.
- Stworzenie mechanizmów współpracy zapewniających trwałość rezultatów projektu KIGNET.

Koordynator Podsieci: Krajowa Izba GospodarczaOśrodki regionalne: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

cofnij

 
 
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-10
Copyright © Związek Pracodawców i Właścicieli Rolnych 2007
KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

projekt i wykonanie: VST Agencja Reklamowa Bydgoszcz pozycjonowanie bydgoszcz