Świąteczne spotkanie Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Świąteczne spotkanie Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
21.12.2023
Aktualności

19 grudnia w Pałacu w Kobylnikach odbyło się świąteczne spotkanie Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Spotkanie rozpoczął prezes Roman Wiatrowski, witając przybyłych gości. Podziękował też zebranym za przeprowadzone projekty, inicjatywy i nieustające wsparcie.

Paweł Skonieczek, zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, podał informacje o tym, że do wojewody zostało złożonych 157 wniosków o powołanie komisji ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Powstało 8 komisji do oszacowania strat. Dodatkowo działa aplikacja suszowa i tam zostało złożone 131 615 wniosków, z czego ponad 14 tysięcy było powyżej 30%.

Następnie wypowiedział się Józef Łyczak i przeszedł do problemów związanych z rolnictwem. Przedstawił pokrótce sylwetkę nowego ministra rolnictwa, Czesława Siekierskiego. „Myślę, że to człowiek znany, powszechnie szanowany, który ma i doświadczenie związane z rolnictwem, i obycie w Unii Europejskiej, to jest bardzo ważne. Jedyną wadą, jak wszyscy mówią, tego pana jest to, że jest zbyt dobrym człowiekiem, zbyt dobrym i łagodnym, a w tym świecie brutalnym, niestety, trzeba być bardzo często tym bokserem, żeby te walki wygrywać.”. Podkreślił, że na rzecz rolnictwa powinni pracować fachowcy. „Nasze rolnictwo jest dziś w gorszej sytuacji aniżeli w okresie przedakcesyjnym. (…) W Brukseli często z uśmiechem na ustach mówi się o tym, że otwieramy się na Ukrainę, otwieramy na rynek ukraiński, na produkty ukraińskie. Wszyscy wiemy, że sporo tych produktów zatrzyma się w Polsce. Wtedy to już będzie postawienie kropki nad i nad końcem naszego rolnictwa”. Józef Łyczak wspomniał też, że kujawsko-pomorskie zostało bardzo dotknięte suszą i ma nadzieję, że zostanie udzielona adekwatna pomoc.

Następnie głos zabrał Stanisław Zimnicki, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, który powiedział, że „w roku 2023 doszła nam nowa kompetencja w postaci ustawy o funduszu ochrony rolnictwa i tę ustawę KOWR od już lipca realizuje. W sierpniu mieliśmy okres naboru wniosków na rekompensaty dla producentów rolnych, którym nie zapłacono za sprzedane artykuły rolne”. KOWR do teraz wypłacił łącznie ponad 12 milionów złotych rekompensat i było to 2/3 kwoty w skali kraju, w województwie kujawsko-pomorskim sumy były największe. KOWR opracował i przedłożył parlamentarzystom projekt ustawy o przywróceniu możliwości dodatkowych terminów naboru tych wniosków, aby ci producenci rolni, którzy przegapili termin ze względu na okres żniw, mieli szansę też złożyć wniosek. „W roku bieżącym wszystkie wnioski, również dużych podmiotów, które były rozpatrywane przez KOWR, zostały załatwione, w tej chwili koncentrujemy się na mniejszych sprawach” – poinformował zebranych Stanisław Zimnicki.

Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, podkreślił z dumą, że w ośrodku jest pewna grupa specjalistów, która przez lata stała się partnerem do rozmów i do współpracy również dla największych gospodarstw. „Myślę chociażby o hodowli, wykorzystaniu tych alternatywnych do soi źródeł białka, myślę o technologii uproszczonej, myślę o doświadczeniach różnego rodzaju, myślę o probiotechnologii, (…) już nie mówiąc o spółdzielniach energetycznych (…) 27 takich spółdzielni energetycznych w Polsce jest zarejestrowanych” – oznajmił dyrektor Kamiński. Zakończył zachętą do współpracy, zaznaczając, że jest to opłacalne dla wszystkich stron.

Dariusz Drapiewski, zastępca Kierownika Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powiedział: „W naszym województwie o pomoc ubiegało się ponad 57 tysięcy wnioskodawców: podwójne nabory w ramach pomocy, materiał siewny, pomoc do świnek, pomoc do zbiorów, do pszenicy pierwszej, do pszenicy drugiej, do kukurydzy, do oleistych również”. Zaznaczył, że agencja miała problem z wykonawcą systemu i dopiero teraz przystępują do obsługi ekoschematów. „Zaliczki zostały wypłacone.
Wpłaciliśmy w naszym województwie ponad 605 milionów. Trzech rolników ze stu, tak statystycznie można powiedzieć, w naszym województwie nie otrzymało zaliczki. Oczywiście te zaliczki były w różnej wysokości, nie zawsze tak jest, że te 70% ktoś otrzymał”. Wspomniał o opóźnieniach i o tym, że płatności końcowe będą najszybciej w marcu 2024 r.

Tadeusz Ziółkowski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, mówił o zaniechaniu wyłączania gruntów i ogromnym „głodzie ziemi”; wspominał o błędach otwarcia granic dla zbóż ukraińskich i o tym, że związki i organizacje rolnicze powinny wskazywać dobre rozwiązania odpowiedniemu resortowi.

Pan Wiesław Czarnecki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiedział, że zarówno komisja rolnictwa, jak i cały samorząd województwa są zainteresowane kwestiami rolnictwa i departament wnioskuje co roku o środki na wsparcie organizacji rolniczych, rolników spółek wolnych, samorządów gminnych. „W tym roku zostało zrealizowanych 65 projektów i w budżecie na przyszły rok, który został wczoraj uchwalony, zostało zapisane 13 milionów złotych. Samorząd będzie mógł wspierać w kwestii budowy dróg dojazdowych do gruntów, do pól”. Samorząd wsparł w tym roku spółki wodne kwotą 1,5 miliona złotych, skorzystało z tego 86 spółek wodnych. Część środków samorząd województwa przekazuje na budowę i renowację oczek wodnych – „w roku bieżącym udało się zrealizować 13 projektów, to już jest 42 tysiące metrów kwadratowych”.

Paweł Skonieczek dodał, że dwa lata temu została powołana Rada Partnerstw Wodnych, która ma za zadanie rozwiązać problemy związane z gospodarką wodną w województwie oraz umożliwić przepływ informacji, szczególnie jeśli chodzi o retencję.

Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiedział, że ubolewa nad tym, że „Ministerstwo Rolnictwa zarówno pod rządami pana ministra Ardanowskiego, jak także innych ministrów mogą się pochwalić najgorszym wykorzystaniem programu rozwoju obszarów w historii tego programu, bo wygląda na to, że wiele milionów euro oddamy z powrotem do Brukseli, bo nie zostaną wykorzystane”. Dodał, że o ministrze Siekierskim może się wypowiadać w samych superlatywach, bo jest to człowiek wykształcony, związany z wsią i dobrze postrzegany w Brukseli. Wspomniał też o problemach z polityką wschodnią, nie tylko w kwestii zbóż, ale też warzyw i owoców, o błędach polityki rolnej z ostatnich lat i wyraził nadzieję, że teraz rolnicy odczują te zmiany, które będą wprowadzane. „Mam nadzieję, że oprócz poprawy relacji ze wszystkimi instytucjami, agencjami, nastąpi także przyspieszenie, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji środowiskowej, bo to jest bardzo ważny problem w waszych działalnościach”.

Prezes Wiatrowski zakończył spotkanie przypomnieniem o szkoleniach i konferencjach i o tym, że działalność związku trwa już 30 lat, i podziękował wszystkim uczestniczącym w spotkaniach za wsparcie.

Zebrani złożyli sobie życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym roku.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630