„Satelitarny System Monitorowania Upraw Rolnych” od KOWR

 „Satelitarny System Monitorowania Upraw Rolnych” od KOWR
09.03.2020
Aktualności

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy w zakresie monitorowania stanu upraw w obrębie zarządzanych przez Państwa gospodarstw w ramach projektu „Satelitarnego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych” – S2MUR. KOWR obecnie prowadzi proces pozyskiwania interesariuszy projektu zainteresowanych wynikami projektu i możliwością korzystania z opracowanych danych w ramach trwania projektu. Interesariusze projektu mogą również wykazywać się dodatkowo gotowością do wspierania projektu poprzez wpływanie na kształt ostatecznych produktów. 

Celem projektu „Satelitarnego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych” jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o stanie upraw rolnych, prognozie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogących powodować straty w plonie upraw, jak również operacyjne generowanie raportów szacowania strat w plonie zawierających informację o plonie potencjalnym i rzeczywistym na poziomie pola uprawnego oraz obliczenia szkody w formie obniżenia dochodu. 

Jeśli wyrażą Państwo wolę przyjęcia roli interesariusza projektu S2MUR, uprzejmie proszę w imieniu dyrekcji KOWR o potwierdzenie tego poprzez wypełnienie oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 1 oraz przesłanie niezbędnych danych dotyczących zasiewów w Państwa gospodarstwach rolnych za lata 2019 – 2020 wg wzoru określonego w załączniku nr 2 (oraz ich bieżąca aktualizację) na adres e-mail: szkoda@kowr.gov.pl. Równocześnie proszę o wypełnienie notatki o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 3) po każdym wystąpieniu takiego zjawiska na Państwa polach oraz przesłanie tego materiału na adres e-mail: szkoda@kowr.gov.pl. 

Ponadto uprzejmie informuję, że od 2021 r. w ramach portalu internetowego S2MUR KOWR planuje udostępnienie Państwu konta, w ramach którego będą mogli Państwo monitorować stan upraw na polach uprawnych na podstawie danych satelitarnych. W ramach kont indywidualnych otrzymają Państwo również dostęp do prognozy pogody i alertów o wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz geoserwisu umożliwiającego wyświetlenie map prognozy plonów, prognozy suszy i innych zjawisko atmosferycznych, z możliwością pobrania raportów strat w plonach w wyniku wystąpienia tych zjawisk. W ramach konta indywidualnego będą Państwo również mieć możliwość budowania bazy danych o Państwa gospodarstwach, zgodnie z zakresem danych z załącznika nr 1 oraz dodawania informacji o szkodach w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, co umożliwi zastąpienie procesu wypełniania notatki o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Najpóźniej w 2023 r. KOWR planuje, że budowany system będzie generował raporty o stracie w plonach w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk dla wszystkich pól uprawnych w Polsce, zastępujący tym samym obecny system szacowania strat w plonach. Do tego czasu system będzie generował informacje stanowiące wsparcie dla obecnego sposobu szacowania strat. 

Osobą wyznaczoną do współpracy w ramach projektu S2MUR jest pani Martyna Gatkowska (tel.: 22 376 77 13, e-mail: martyna.gatkowska@kowr.gov.pl) z Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

Źródło: http://kowr.gov.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630