Spotkanie z Mariuszem Drozdowskim, z-ca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi MRiRW

Spotkanie z Mariuszem Drozdowskim, z-ca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi MRiRW
04.02.2024
Aktualności

Spotkanie Zarządu rozpoczęło się od przypomnienia Łukasza Gapy, dyrektora ZPDiWR, o styczniowym spotkaniu z ministrem Czesławem Siekierskim. „Omówiliśmy politykę, która za wcześniejszej władzy była stosowana w stosunku do wieloletnich dzierżawców rolnych i złożyliśmy 4 konkretne postulaty”. Pierwszy dotyczył tego, żeby przedłużyć okres istniejących umów dla wszystkich dzierżawców od 5 do 25 lat bez względu na formę prowadzonej działalności. Drugi to przedłużać umowy dzierżawy bez kolejnych wyłączeń (dla tych dzierżawców, którzy wywiązali się z ustawy z 2011 r.). Trzeci – możliwość składania wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy bez względu na termin wygaśnięcia umowy. I czwarty punkt to zwiększenie kompetencji dyrektorów oddziałów terenowych KOWR-u w zakresie wydłużania dzierżawy do 500 ha.

Mariusz Drozdowski, z-ca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powiedział, że zapoznali się z postulatami i skontaktowali z KOWR-em, który jest otwarty na niektóre propozycje, natomiast zastrzega, że chciałby mieć akceptację ministra. „KOWR nie chciałby na razie zmieniać zwiększenia kompetencji dyrektorów oddziałów, chce, żeby centrala miała kontrolę i nadzór”.

Poruszono temat rad społecznych, które są potrzebne, aczkolwiek protestowano przeciw transmisji i nagrywaniu spotkań.

Aleksander Szymański, członek Zarządu ZPDiWR, wyraził zdanie, że minister znalazł dla ich postulatów duże zrozumienie. „Szybko zareagował, żeby ktoś się tym w  ministerstwie zajął”. Dodał, że jego gospodarstwo zaczynało z 3 tys. ha, a teraz mają 1,5 tys. ha, połowa odeszła na różne kolejne wyłączenia. „Zaczynaliśmy z dostawami na poziomie 22 tys. ton ziemniaków, w tej chwili schodzimy do 14 tys. ton, bo zaczynamy rotację, brakuje ziemi”. Bezpieczeństwo żywnościowe w dużej części spoczywa na dużych gospodarstwach. W momencie istotnego zagrożenia indywidualnemu rolnikowi łatwiej przyjdzie pogodzić się z myślą o obiegu zamkniętym, czyli produkcję zachowa dla siebie, rodziny, najbliższego kręgu), ale nie popłynie to do miast. Produkcję dla miast zapewnią duże gospodarstwa. „W interesie państwa jest, żeby gospodarstwa towarowe nie zniknęły z mapy”.

Leszek Dereziński, wiceprezes Zarządu ZPDiWR, zauważył, że ustawa o dzierżawach powinna być przygotowana przez ministerstwo i zaakceptowana przez resztę organizacji.

Łukasz Gapa zapytał, jaka będzie podejście MRiRW w sprawie wykupów państwowej ziemi. Mariusz Drozdowski powiedział, że trudno mu powiedzieć, jaka będzie polityka. „Gdy KOWR opiniuje pozytywnie i zwróci się do ministra, to ta zgoda pewnie będzie”.

Łukasz Gapa stwierdził, że będzie potrzebne spotkanie trójstronne, także z przedstawicielami KOWR-u, w sprawie złożonych postulatów.

Mariusz Drozdowski powiedział, że przygotuje materiały i da do akceptacji ministra. „Jeśli minister da zielone światło do rozmów, to coś zorganizujemy”.

Roman Wiatrowski, prezes Zarządu ZPDiWR, podziękował zebranym za uczestnictwo.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630