Agroenergia i Energia Plus – nowe programy NFOŚiGW

Agroenergia i Energia Plus – nowe programy NFOŚiGW
14.07.2019
Aktualności

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty gospodarstwa rolne mogą otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak informuje NFOŚiGW, program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców mogą skorzystać z programu Energia Plus.

Kliknij i dowiedz się więcej: 

Nabór 2019 Agroenergia

Nabór 2019 Energia Plus

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630