Ankieta dla posiadaczy średnich i dużych gospodarstw

Ankieta dla posiadaczy średnich i dużych gospodarstw
09.07.2019
Aktualności

Agencja badawcza Kleffmann Group zachęca rolników do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Za udział w badaniach panelowych gospodarstw, które uprawiają kukurydzę, rzepak lub zboża na areale powyżej 100 ha, rolnicy otrzymają voucher na roczny abonament do portalu My Data Plant na powierzchnię do 50 ha (wartość vouchera na każdą uprawę to 200 euro). 

Kleffmann Group od 25 lat jest czołowym usługodawcą w dziedzinie badań rynku rolniczego. Kompleksowo zbiera informacje z wielu sektorów rolnictwa (nasiennictwo, ochrona roślin, maszyny rolnicze, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo). W ciągu roku ankieterzy przeprowadzają ponad 10 tys. rozmów z rolnikami i ekspertami do spraw rolnictwa, co sprawia, że ich wiedza na temat rynku jest zawsze aktualna. Kleffmann Group jest członkiem Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Aplikacja My Data Plant pozwala monitorować pola na podstawie danych pozyskiwanych z satelitów, które średnio co pięć dni skanują uprawy, sprawdzając poziom chlorofilu, stres wodny, rozłożystość liści i inne parametry, które obrazują stan roślin. W wyniku połączenia tych informacji uzyskuje się mapę biomasy, na której widać strefy łanów mocniejsze oraz słabsze. Na tej podstawie rolnik generuje mapy nawożenia, które dają możliwość aplikacji zmiennej dawki nawozów w zależności od sytuacji na polu. Dzięki satelitarnej analizie stref glebowych połączonej z mapą biomasy można również przygotowywać mapy ze zmienną dawką wysiewu nasion. Mapy te można zaciągnąć do rozsiewacza nawozów, opryskiwacza, rozrzutnika obornika czy siewnika. Zalety tej technologii to głównie oszczędności nawozów i nasion oraz lepsze wykorzystanie potencjału pól prowadzące do wzrostu plonów. 

Opinię jednego z klientów My Data Plant można obejrzeć poniżej. 

Rolnicy, którzy chcą wziąć udział w akcji promocyjnej Kleffmann Group powinni skontaktować się z Jakubem Brzoskim, konsultantem ds. rolnictwa precyzyjnego, tel. 61 64 73 961 i 517 229 520.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630