Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw – CMSG

Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw – CMSG
14.07.2020
Aktualności

Wraz z Pracodawcami RP przekazujemy czwartą edycję ankiety dot. analizy wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw przygotowaną przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. CMSG to zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii. Partnerem naukowym jest Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajmujący się m.in. badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce już od 30 lat.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety (czas jej wypełnienia nie przekroczy 10 minut). Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki posłużą opracowaniu rzetelnych analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej dyskusji ze stroną rządową o formach pomocy dla przedsiębiorców oraz procesie odmrażania gospodarki.

Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – najpóźniej do 22 lipca 2020 r. 

Organizacje pracodawców zyskują dzięki wynikom badań silny argument w dialogu ze stroną rządową ws. wsparcia dla polskich firm. Aktywny i powszechny udział w tym badaniu pozwoli skutecznie walczyć o jak najlepsze rozwiązania. 

 

Źródło: Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej - pracodawcyrp.pl
Foto: Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej - pracodawcyrp.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630