Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw – CMSG

Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw – CMSG
08.05.2020
Aktualności

Udostępniamy drugą edycję ankiety dot. analizy wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw przygotowanej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. CMSG to zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii. Partnerem naukowym jest Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajmujący się m.in. badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce już od 30 lat.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety (czas jej wypełnienia nie przekroczy 10 minut). Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki posłużą opracowaniu rzetelnych analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej dyskusji ze stroną rządową o formach pomocy dla przedsiębiorców oraz procesie „odmrażania" gospodarki.

Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – najpóźniej do 15 maja 2020. Aby rozpocząć wystarczy skorzystać z poniższego linku.
 
To już druga edycja tego badania. Poniżej można pobrać wyniki pierwszego badania, które istotnie wpłynęło na wiedzę opinii publicznej o sytuacji ekonomicznej polskich firm.

Organizacje pracodawców zyskują dzięki ankietom silny argument w dialogu ze stroną rządową ws. wsparcia dla polskich firm. Aktywny i powszechny udział w tym badaniu pozwoli skutecznie walczyć o jak najlepsze rozwiązania. Z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany w otoczeniu ekonomicznym i zmiany legislacyjne, w najbliższym czasie ankieta będzie przeprowadzana raz w miesiącu.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630