Apel do NSZZ RI „Solidarność”

Apel do NSZZ RI „Solidarność”
11.07.2022
Aktualności

Zarząd ZPDiWR zwrócił się do NSZZ RI „Solidarność” o wycofanie się z postulatu dotyczącego „Wycofania Zarządzenia nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dn. 8 czerwca 2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 105/2020/Z ws. wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”, który jest sprzeczny z interesem ekonomicznym i społecznym kraju oraz nastawia „mniejszych” rolników przeciwko rolnikom gospodarującym na większej ilości hektarów.

Uważamy, że wprowadzone ww. Zarządzenie leży w interesie Skarbu Państwa, dzierżawców i społeczeństwa. Poniżej prezentujemy uzasadnienie.

  1. Większość gospodarstw rolnych gospodarujących na gruntach ZWRSP nie tylko stawia na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i ma odpowiednie kompetencje, lecz także wprowadza do produkcji innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, a przy tym jest integratorem i szansą rozwoju dla sąsiadujących gospodarstw. Z kolei z punktu widzenia ekonomicznego, stabilności gospodarowania oraz wymogów stawianych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu rolnicy, zarówno do 300 ha, jak i powyżej, ze względu na konieczność zmiany mentalności w podejściu do agrotechniki i edukacji biologii gleby będą musieli inwestować, a przy racjonalnym gospodarowaniu takie działania można podjąć tylko na wieloletnich dzierżawach lub wykupionych gruntach. Zarządzenie nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR uzasadnia potrzebę szczególnej dbałości o stabilność stosunku prawnego łączącego Skarb Państwa i dzierżawców podnosząca minimalny okres przedłużenia umowy dzierżawy z 5 do 8 lat dla wszystkich dzierżawców.
  2. W Zarządzeniu nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR wprowadzono również możliwość wnioskowania o przedłużenie umowy na 24 miesiące przed jej zakończeniem. Przed zmianą zarządzenia okres ten wynosił tylko 12 miesięcy, co w konsekwencji procesu administracyjnego i negocjacyjnego powodowało, że dzierżawca najczęściej otrzymywał odpowiedź, czy umowa zostanie przedłużona, dopiero 2–3 miesiące przed końcem dzierżawy. Możliwość złożenia wniosku tylko z 12-miesięcznym wyprzedzeniem powodowało paraliż decyzyjny mający swoje negatywne konsekwencje na prowadzoną przez rolnika produkcję rolną.

Foto: pixabay.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630