Apel FZPDiWR o moratorium na zakaz stosowania pasz GMO

Apel FZPDiWR o moratorium na zakaz stosowania pasz GMO
10.11.2020
Aktualności

Sześć organizacji, tj. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, skierowało wspólny apel do ministra rolnictwa o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Organizacje we wniosku zaznaczyły, że wprowadzenie w życie zakazu już od początku przyszłego roku odbije się na wszystkich. Skutki będą dotkliwe dla całej branży: hodowców drobiu, trzody chlewnej, a także bydła. Ale nie tylko. Wprowadzenie nowego zakazu wpłynie także między innymi na redukcje miejsca pracy Oznacza to także redukcję miejsc pracy. Wejście w życie zakazu doprowadzi do wzrostu kosztów wytwarzania pasz, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen żywności. Brak możliwości stosowania komponentów wysokobiałkowych zahamuje popyt na produkowane przez polskich rolników zboża paszowe i pogorszy ich sytuację finansową. Krajowe produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną zastąpione importowanymi – których jakość może być znacznie gorsza - zaapelowano.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630