Bądź częścią konferencji na temat transformacji polskiej energetyki w nowej rzeczywistości – Europejskiego Zielonego Ładu

Bądź częścią konferencji na temat transformacji polskiej energetyki w nowej rzeczywistości – Europejskiego Zielonego Ładu
07.09.2021
Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstwa prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, rolników indywidualnych, otoczenia biznesu – pracodawców i związki branżowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucji rządowych i samorządowych oraz media do udziału w II edycji konferencji „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”, które odbędzie 21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy.

Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych dotyczących sektora energii odnawialnej. 

Odnawialne źródła energii stały się ważnym tematem społecznym, politycznym, gospodarczym i medialnym. Dlatego połączyliśmy siły trzech podmiotów: Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Rawicom Sp. z o.o. Sp. k. aby wspólnie stworzyć największy w województwie kujawsko-pomorskim kongres dotyczący ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych i firmach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Chcemy również, żeby przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego i ich reprezentanci sami opowiedzieli przedstawicielom administracji państwowej, w jakim kierunku powinny iść zmiany, gdzie najczęściej napotykają bariery w rozwoju OZE. 

Konferencja rozpocznie się prelekcjami nad ekonomicznymi i prawnymi aspektami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i obszarach wiejskich. Wybitni eksperci przedstawią również perspektywy OZE w Polsce i tworzenia spółdzielni energetycznych z udziałem gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie odbędą się wykłady oraz debata na temat odnawialnych źródeł energii, oraz możliwościach zwiększenia oszczędności energii domu, gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa oraz sfinansowania inwestycji proekologicznych. W ciągu konferencji uczestnicy dyskutować będą również na temat współpracy, szans i zagrożeń związanych z inwestycjami w farmy fotowoltaiczne.

Zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy do wypełnienia formularza uczestnictwa i zgłaszania udziału.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630