Bezpłatne szkolenie „Księgowość i działania kadrowo-płacowe po zmianach w prawie”

Bezpłatne szkolenie „Księgowość i działania kadrowo-płacowe po zmianach w prawie”
20.01.2020
Wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Księgowość i działania kadrowo-płacowe po zmianach w prawie”, które odbędzie się w dniach 4-5 lutego w sali konferencyjnej Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Szkolenie przedstawia uczestnikom wiedzę na temat uchwalonych oraz planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2019 i 2020 roku. Program szkolenia obejmuje zmiany dotyczące najczęstszych obszarów podatkowych firmy, tj. podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT), w tym split payment oraz JPK. Ponadto, szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmujących się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Program szkolenia obejmuje swoim zakresem również zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą na podstawie obowiązujących akt prawnych.

4-5 lutego 2020 r., godz. 08.00 - 16.00
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
Zgłoszenia do: 31.01.2020 r.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630