Bezpłatne szkolenie Polski Ład – co oznacza w praktyce? Zmiany, których nie możesz przegapić w 2022 r.

Bezpłatne szkolenie Polski Ład – co oznacza w praktyce? Zmiany, których nie możesz przegapić w 2022 r.
28.12.2021
Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Polski Ład – co oznacza w praktyce? Zmiany, których nie możesz przegapić w 2022 r.”, które odbędzie się w dniach 11-12.01.2022 r. w sali konferencyjnej Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Czego się dowiesz?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie obszernego projektu nowelizacji przepisów, nazwanego Polskim Ładem, wywołującego skutki w obszarze prawa podatkowego oraz zasad naliczania wynagrodzenia. Omawiany projekt zmienia szereg przepisów różnych ustaw, w tym: ustaw o podatkach dochodowych (CIT, PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o KAS i ustawy Ordynacja podatkowa oraz szeregu innych. Celem szkolenia jest również przekazanie wiedzy popartej przykładami w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów od stycznia 2022 r. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa informatycznego w działach kadrowo-płacowych i księgowych.

Dlaczego warto uczestniczyć?

 • Nabycie wiedzy o zmianach podatkowych związanych z „Polskim Ładem”.
 • Udoskonalenie umiejętności praktycznego stosowania nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2022 r. i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.
 • Poznanie pojęć i definicji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dla kogo?

 • Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz kadr i płac.
 • Właściciele przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Szkolenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur reżimu sanitarnego w sali zapewniającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji. Zgłoszenie (skan podpisanego formularza oraz oświadczenie uczestnika) należy przysłać na adres: info@pracodawcyrolni.pl lub oryginał pocztą tradycyjną na adres: Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ul. Hetmańska 38/611, 85-039 Bydgoszcz do 10.01.2022 r.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630