Chcesz sfinansować kształcenie swoje i swoich pracowników? Aplikuj o środki z KFS

Chcesz sfinansować kształcenie swoje i swoich pracowników? Aplikuj o środki z KFS
27.01.2022
Aktualności

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Ilość środków przeznaczona na dany powiat jest ograniczona.

Głównym celem funkcjonowania KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może starać się o wsparcie?
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może starać się każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy o pracę, ani wymiar czasu pracy.
 
Na co pracodawca może przeznaczyć otrzymane środki?

Pracodawcy, którym powiatowe urzędy pracy przyznały środki z KFS na kształcenie ustawiczne, mogą przeznaczyć je na finansowanie takich działań, jak:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W pierwszej kolejności przyznawane będą środki na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, którego tematyka przyczyniać się będzie do nabycia przez uczestników nowych, konkretnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Niezbędną dokumentację, informacje i szczegóły dotyczące naborów należy uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia firmy.

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630