Cyfryzacja rolnictwa – wsparcie z NCBR

Cyfryzacja rolnictwa – wsparcie z NCBR
12.08.2020
Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym (Rolnictwo 4.0). Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada bieżącego roku.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania min. na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty, są to:

 • Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie; 
 • Mechanizacja w rolnictwie; 
 • Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie; 
 • Rolnictwo precyzyjne (smart fields); 
 • Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza; 
 • Bioenergia i biomateriały.

Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej NCBR. Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej.

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

POZOSTAŁE NABORY – DZIAŁANIE 1.1 „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW” 

 • Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o Konkursie 2/1.1.1/2020-Seal of Excellence.
 • Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o Konkursie 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka.
 • Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o Konkursie 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka.

Źródło: przemysl-40.pl
Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630