Demonstracja w Bydgoszczy przeciw tzw. Piątce dla zwierząt

Demonstracja w Bydgoszczy przeciw tzw. Piątce dla zwierząt
02.10.2020
Aktualności

Zawracamy się z prośbą o wsparcie finansowe i udział w demonstracji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników i Przetwórców Rolnych. Odbędzie się ona 7 października 2020 r. w godzinach 11.00 – 17.00. Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia zgromadzenia będzie Stary Rynek w Bydgoszczy.

Sprzeciw skierowany jest przeciwko tzw. Piątce dla Zwierząt. Wejście w życie nowelizacji ustawy uderzy w całe polskie rolnictwo. Procedowana obecnie w senacie ustawa o ochronie zwierząt zakłada między innymi wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, uboju rytualnego oraz wyposaża tzw. organizacje prozwierzęce w nadmierne uprawienia. W swej istocie jest to cios skierowany we wszystkie gałęzie polskiego rolnictwa.

Dotychczasowe rozmowy oraz naciski nie przyniosły oczekiwanego skutku, a rządzące aktualnie Prawo i Sprawiedliwość, w dalszym ciągu nalega na przyjęcie tego wadliwego projektu. 

Zaangażowanie jest znaczące. Tylko wspólne działanie pozwoli w pełni uzewnętrznić sprzeciw oraz stanie się gwarancją walki o dobrobyt polskiego rolnictwa.

„Warto podkreślić, że Tylko nasza wspólnotowość pozwoli zatrzymać ten katastrofalny w skutkach dla polskiego rolnictwa oraz całej gospodarki, proces upadku polskiej wsi.” - Jan Kaźmierczak 

Zebrane środki przeznaczone zostaną na kampanię reklamową, nagłośnienie oraz scenę.

NR RACHUNKU: 19 1020 1462 0000 7702 0371 6123

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych
ul. Poznańska 27/4
85-129 Bydgoszcz

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630