Do 100 tys. zł na usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Do 100 tys. zł na usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego
26.01.2022
Aktualności

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako operator Regionalnego Funduszu Szkoleniowego ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 26/01/2022. Konkurs ma charakter otwarty, wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w terminie od 8 lutego 2022 r.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy; 
 • siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów RFS.

Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 30 000,00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
 • średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu RFS, tj. do 30.06.2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

Lider Projektu: 

powiat: m. Toruń, toruński

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97 e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

 

Partnerzy Projektu:

powiat: m. Grudziądz, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
grudziądzki, rypiński, wąbrzeski

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

 

powiat: m. Bydgoszcz, bydgoski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 505 325 541, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

 

powiat: m. Włocławek, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Toruńska 30, 87-800 Włocławek

tel. 509 707 260, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

 

powiat: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1

tel. 723-330-996, 723-692-565, 723-692-597, 723-692-583, e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl


Źródło: uslugirozwojowe.tarr.org.pl
Foto: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630