Dzierżawcy popierają postulaty IOR-PIB i PZPRZ o ułatwienia w produkcji roślinnej

Dzierżawcy popierają postulaty IOR-PIB i PZPRZ o ułatwienia w produkcji roślinnej
18.03.2021
Aktualności

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych popierając Instytut Ochrony Roślin-PIB i wnioski przekazane Panu Ministrowi przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po 61 sesji naukowej IOR-PIB postuluje do Ministra Rolnictwa o ułatwienia w produkcji roślinnej w kraju.

FZPDiWR w piśmie do ministra Pudy podkreśla, że resort rolnictwa powinien pochylić się nad istotnymi dla branży rolnej postulatami i podjąć szybkie działania interwencyjne w niżej wymienionych kwestiach.

- Uważamy, że zwiększanie areału użytków rolnych do upraw ekologicznych, a także doradztwo w tym zakresie wymaga większego finansowania ze środków WPR na lata 2021- 2027. Konieczna jest także zachęta finansowa do stosowania biologicznych środków ochrony roślin by upowszechniać rolnictwo zrównoważone w Polsce wzorem innych krajów UE. Rolnik ponosi dużo większe koszty na zakup preparatów biologicznych oraz wprowadzenie zmodyfikowanego systemu produkcjipodkreśla Prezes Olejnik

- Należałoby ponadto stworzyć ewidencję makroorganizmów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych i wprowadzić prostszy sposób rejestracji/ certyfikacji makroorganizmów wykorzystywanych w ochronie biologicznej. Dla bardziej efektywnego wykorzystania w rolnictwie adiuwanty w Polsce powinny podlegać uproszczonej rejestracji. Dodatkowego wsparcia z WPR będzie naszym zdaniem wymagało upowszechnienie wiedzy wśród doradców, rolników i ogrodników i z zakresu metod biologicznych, ochrony roślin w produkcji ekologicznej, stosowania adiuwantów i wykorzystania odmian tolerancyjnych na agrofagi - dodaje Mariusz Olejnik

IOR-PIB I PZPRZ, uważa że: 

 1. Dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego w Polsce konieczna jest zachęta finansowa dla stosowania biologicznych środków ochrony roślin – wzorem dofinansowania jakie stosowane są w innych krajach UE. 
 2. Konieczność wsparcia finansowego dla stosowania metod biologicznych w ochronie upraw wynika również z dodatkowych kosztów ponoszonych przez rolnika, ze względu na wyższą cenę preparatów biologicznych oraz działań przekształceniowych w produkcji rolniczej na zmodyfikowany system produkcji (podobnie jak w przypadku rolnictwa ekologicznego).
 3. Konieczne jest stworzenie ewidencji makroorganizmów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych oraz wprowadzenie możliwie uproszczonej formy szybkiej rejestracji/certyfikacji makroorganizmów wykorzystywanych w ochronie biologicznej, pozwalającej kontrolować bezpieczeństwo środowiskowe sprowadzanych do Polski gatunków nowych entomofagów, które mogą być gatunkami inwazyjnymi.
 4. Istotne zwiększenie areału użytków rolnych uprawianych w systemie ekologicznym wymaga większego finansowania z WPR 2021-2027. Również doradztwo w ochronie upraw ekologicznych oraz podnoszenie wiedzy rolników i ogrodników wymaga dodatkowych działań edukacyjnych ze wsparciem finansowym WPR 2021-2027.
 5. Adiuwanty w Polsce powinny podlegać uproszczonej rejestracji, wg wzoru z innych państw UE oraz świata. Jest to niezbędny warunek ich dalszego rozwoju, wykorzystania oraz efektywnego wykorzystania w rolnictwie.
 6. Konieczne jest opracowanie listy dopuszczonych do stosowania adiuwantów wraz z ich znormalizowanymi etykietami i udostępnienie ich użytkownikom w formie bazy danych do obiektywnego i precyzyjnego doboru adiuwantów do określonych zastosowań praktycznych (wzorem wyszukiwarki środków ochrony roślin zamieszczonej na stronie MRiRW).
 7. Szersze wprowadzenie do praktyki rolniczej i ogrodniczej odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027 – wsparcia polskiej hodowli. 
 8. Istnieje konieczność szerokiego upowszechniania wśród doradców oraz rolników i ogrodników wiedzy z zakresu: metod biologicznych, ochrony roślin w produkcji ekologicznej, wykorzystania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, stosowania adiuwantów, wspomagania decyzji w ochronie roślin oraz rozwoju certyfikowanej integrowanej produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych, co będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027.
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630