EKMA 2019 : Co dotyka rolnika? Susza, nierówności na rolniczym rynku Europy, koszty produkcji...

EKMA 2019 : Co dotyka rolnika? Susza, nierówności na rolniczym rynku Europy, koszty produkcji...
07.11.2019
Aktualności

O najważniejszych problemach tzw. rolnictwa wielkoobszarowego i towarowego dyskutowali przez dwa dni w Łysomicach pod Toruniem uczestnicy VI Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. To już szósta edycja kongresu.

Mamy dobre rozwiązania, które produkują polskie firmy na rzecz rolników. Mamy bardzo dobre rolnictwo. Mamy wielki potencjał, jeśli chodzi o zasoby ludzkie na obszarach wiejskich. Potrzebna jest do rozwoju dobra polityka, dobre projekty, współpraca i przychylność instytucji państwowych – zaznaczył we wystąpieniu otwierającym Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady dotyczące zmian klimatycznych, ich wpływów na rolnictwo oraz zagrożeń, jakie pojawiają się w efekcie zmian klimatu. Rozmawiano również na temat zasobów wód, coraz częściej pojawiającym się brakiem wód na polach uprawnych oraz wskazywano rozwiązania optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi.

Podczas spotkania w Łysomicach obecny był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu, rolnictwo stawia na ekologię i zrównoważony rozwój. Ten kierunek jest ważny m.in. w kontekście zmian klimatycznych, które dotykają także gospodarzy.

Organizowany kongres była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz tworzenia i umacnianie współpracy pomiędzy uczelniami, instytutami a przedsiębiorcami, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. W VI edycji wzięło udział ponad 250 uczestników.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630