9. spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”

9. spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”
16.12.2023
Aktualności

Dziewiąte spotkanie z cyklu Obiad z pracodawcami rolnymi odbyło się 15 grudnia 2022 r. w Pałacu w Kobylnikach.

Rozpoczął Roman Wiatrowski, prezes zarządu ZPDiWR, witając wszystkich. Przypomniał pokrótce wnioski na temat przyszłości polskiego rolnictwa, które wyciągnięto podczas niedawno zakończonego 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu.

Ryszard Kierzek, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, powiedział, że trzeba będzie uaktualnić założenia Wspólnej Polityki Rolnej i dopracować działania dotyczące ekoschematów.

Dyskutowano nad postępującą informatyzacją i wpływem nowych technologii na rolnictwo.

Padły pytania o zasadność dalszego sprowadzania zboża i kukurydzy z Ukrainy, a także o kontrolę tych przewozów.

Wiesław Czarnecki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, potwierdził, że w samorządzie stanowisko dotyczące niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy i sytuacji w produkcji trzody chlewnej zostanie ponowione i przekazane władzy. „W tym roku budżet województwa przeznaczył nieco więcej pieniędzy na rolnictwo (…), więcej pieniędzy będzie na spółki wodne, na doświadczalnictwo odmianowe, na budowę dróg dojazdowych do pól i oczek wodnych na małą retencję” – powiedział Wiesław Czarnecki. Na koniec poprosił też o sygnalizowanie spraw, które powinny się znaleźć w stanowisku samorządu.

Daria Świerblewska, dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, zwróciła uwagę na postępującą inflację i wzrost cen, co wpłynęło na problemy w postępowaniach przetargowych. Zachęcała zebranych do współpracy w ramach lokalnych partnerstw wodnych. Rozmawiano o potrzebie prac nad ciekami i składania wniosków, które by takie roboty modernizacyjne zapoczątkowały.

Wojciech Orliński z Komisji Rewizyjnej ZPDiWR poruszył temat podatków, VAT-u i problemów nie tylko z jego zapłaceniem, lecz także ze zwrotem.

Spotkanie zakończono podziękowaniami za przybycie i uczestnictwo oraz życzeniami spokojnych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630