Jak napisać wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości z ZWRSP? – pobierz bezpłatny poradnik

Jak napisać wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości z ZWRSP? – pobierz bezpłatny poradnik
16.07.2021
Aktualności

Zbliża się okres, w którym kończą się umowy dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dużych gospodarstw rolnych zawieranych na początku lat 90. Władza od wielu lat realizuje działania prowadzące do likwidacji gospodarstw rolnych dzierżawiących grunty z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, co jest sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju. Prognozy na najbliższe lata wcale nie są lepsze, ponieważ minister rolnictwa podczas spotkań z rolnikami na konferencjach prasowych wielokrotnie podkreślał, że aby osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój, Unia Europejska musi zapewnić możliwość uzyskania odpowiednich dochodów małym i średnim, a przede wszystkim rodzinnym gospodarstwom rolnym.

Uważamy, że ingerencja Skarbu Państwa w umowy dzierżawy, których stroną jest dobry gospodarz, prowadzi do destabilizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, co bezpośrednio przekłada się nie na wzmocnienie, tylko osłabienie polskiego rolnictwa. Jednocześnie, starając się zrozumieć politykę, przekonujemy dyrekcję KOWR zarówno na szczeblu krajowym, jak i oddziału w Bydgoszczy, by nie zmniejszać potencjału produkcyjnego perspektywicznych przedsiębiorstw, utrzymać zatrudnienie i znaleźć kompromis, czyli przeznaczyć część gruntów dla rokujących średnich gospodarstw, ale jednocześnie dać możliwość stabilności gospodarowania dzierżawcom.

Obecnie nie ma wypracowanych form oceny dzierżawców, ich roli w środowisku. Z kolei każde przedłużenie umowy o kolejny okres trwania dzierżawy podlega odrębnej analizie. Dlatego Związek, kierując się interesem swoich członków, opracował poradnik Jak napisać wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z całą pewnością pomoże on w przygotowaniu merytorycznego wniosku, ponieważ oprócz omówienia obowiązujących obecnie przepisów i zasad zawartych w zarządzeniach KOWR, zawiera on także praktyczne porady, które pozwolą wzmocnić argumentację dzierżawcy.

Warto w tym miejscu dodać, że Związek służy wsparciem w przygotowaniu i uzasadnieniu wniosku, czyli opisaniu majątku gospodarstwa rolnego, inwestycji, zatrudnienia, organizacji produkcji oraz wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego. Podkreślamy, że tylko dobrze przygotowany wniosek złożony w terminie może być gwarancją wydłużenia okresu dzierżawy o kolejny okres.

Mamy nadzieję, że wznowienie pracy Rad Społecznych, działających przy dyrekcji oddziałów terenowych oraz dyrektorze generalnym KOWR (z ramienia Związku uczestniczy w nich Prezes Zarządu Roman Wiatrowski i Członek Zarządu Jacek Karmowski), pomoże wypracować przedłużanie umów dzierżaw na satysfakcjonujących dla dzierżawców warunkach.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630