Kolejne spotkanie Zespołu ds. Wsi i Rolnictwa

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Wsi i Rolnictwa
16.07.2019
Aktualności

W urzędzie wojewódzkim odbyło się dziś kolejne posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa. 

Członkowie Zespołu Rolnego rozmawiali m.in. o problemach związanych z rozprzestrzenianiem się choroby ASF oraz o aktualnej sytuacji w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim. 

O aktualnej sytuacji w kraju i województwie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF u świń poinformował zebranych Jerzy Dymek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy.

Wieloletnie wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego są podstawą do opracowywania Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o których poinformowała Pani Beata Kaliska - Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. 

Ważnym wątkiem dyskusji było realizowanie zadań związanych z tematyką przeciwdziałania skutkom suszy oraz program budowy małej retencji. 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630