Konferencja informacyjna na temat projektu Platforma Żywnościowa SELLFOOD

Konferencja informacyjna na temat projektu Platforma Żywnościowa SELLFOOD
14.02.2020
Aktualności

W restauracji „Stylowa” 12 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja informacyjna na temat projektu Platforma Żywnościowa SELLFOOD. W spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie uczestniczył Łukasz Gapa przedstawiciele Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Spotkanie otworzyła Bożena Mazak, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Pierwszym prelegentem była Justyna Krygier, która krótko przedstawiła cele tego spotkania edukacyjno-informacyjnego o nowym pomyśle ministerstwa rolnictwa.

Platforma Żywnościowa to projekt stworzony z inicjatywy ministerstwa na wzór Giełdy Papierów Wartościowych wpisany do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem powołania do życia Platformy Żywnościowej jest stworzenie zorganizowanego rynku towarów rolno-spożywczych oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i w obrocie międzynarodowym.

Projekt poparto szeregiem badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Polegały one m.in. na wyodrębnieniu grupy towarów, które łatwo przechować, nie ulegają szybkiemu zniszczeniu i tym samym mogą stanowić przedmiot obrotu na giełdzie. Tym sposobem zarekomendowano pszenicę, koncentrat soku jabłkowego, cukier, odtłuszczone mleko w proszku i półtusze wieprzowe. Nie jest to jednak lista zamknięta. Mogą się na niej znaleźć również chociażby kukurydza i rzepak. 

Po fazie badawczej następuje faza pilotażowa (marzec–sierpień 2020). Dotychczas przygotowano infrastrukturę techniczną i prawną. Obowiązuje system transakcji krótkoterminowych SPOT. Wykonawcami są konsorcjum GPW w Warszawie z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych oraz Towarową Giełdą Energii pod nadzorem KNF.

Towarowa Giełda Energii będzie prowadziła obrót, a Izba Rozliczeniowa odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo transakcji. Tak zwane magazyny autoryzowane będą odpowiadać za jakość i jej utrzymanie, przyjmowanie towaru i jego certyfikacje. Kolejnym podmiotem będą laboratoria odwoławcze (rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących jakości) oraz jednostki autoryzacyjne dla magazynów.

Zasady handlu będą się opierać na dwóch systemach: systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

System obrotu w ramach kursu jednolitego to cotygodniowe, pojedyncze sesje. Kurs ten zostaje wyznaczony przez giełdę wg wyznaczonego algorytmu na podstawie złożonych ofert kupna i sprzedaży. Algorytm ma za zadanie maksymalizowanie sprzedawanych ilości towaru. Oczywiście po najkorzystniejszej cenie. Jednolity kurs wyznaczony będzie po fazie składania zleceń. Do skutku dojdą tylko te transakcje, w których zaproponowana cena była tożsama względem przyjętego kursu lub wyższa. Transakcja zostaje zarejestrowana w systemie e-RTRS i rozliczona następnego dnia roboczego po sesji.

System aukcyjnym polega natomiast na organizacji i prowadzeniu przez giełdę doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właścicieli dysponującego własnym magazynem autoryzowanym nieświadczącym usług przechowywania. Prośbę o przeprowadzenie takiej aukcji należy złożyć na 7 dni przed jej terminem. Aukcja nie zostanie rozstrzygnięta, jeśli nie padnie cena minimalna.

Przedmiotem handlu jest instrument odpowiadający 25 tonom pszenicy.

Podmioty na Platformie Żywnościowej to m.in.: towarowe domy maklerskie, podmioty energetyczne, zagraniczne osoby prawne, spółki producenci. W giełdzie będą mogły uczestniczyć również rekomendowane przez członków giełdy podmioty. Wszyscy gracze Platformy Żywnościowej będą musieli uwierzytelnić swój status szeregiem dokumentów.

Magazyny autoryzowane to system stworzony, by zagwarantować wymianę w towarze o standaryzowanej, najwyższej jakości. Oparty jest on na niezależnych od giełdy podmiotach, które posiadają magazyny przystosowane do przechowywania zbóż. System zapewnia jednolite postępowanie z towarami podczas przyjmowania przechowywania oraz ich wydawania. Uczestnictwo w systemach jest dobrowolne. Warunkiem zlecenia sprzedaży towaru na tej giełdzie jest jego wcześniejsze zdeponowanie i zewidencjonowanie właśnie w magazynach autoryzowanych. W systemie są obecne dwie kategorie podmiotów: magazyny świadczące usługi przechowywania komercyjnie na rzecz innych uczestników obrotu oraz magazyny nieświadczący usług przechowywania, wprowadzające do obrotu jedynie własne zboże bezpośrednio ze swojego magazynu.

Obie kategorie muszą spełnić surowe warunki certyfikacji i autoryzacji.

Więcej o projekcie i jego warunkach można przeczytać na stronie: http://platformazywnosciowa.com.pl

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630