Konferencja Sejmiku Gospodarczego i Instytucji Otoczenia Biznesu

Konferencja Sejmiku Gospodarczego i Instytucji Otoczenia Biznesu
11.12.2020
Aktualności

To cykliczne spotkanie było częścią procesu opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030+. Odbyło się ono ze względu na panującą sytuację w formie zdalnej i było moderowane przez Pana Krzysztofa Sikorę Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Na wstępie głos zabrał Michał Korolko Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i krótko omówił działania związane z naborami wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Dalsza część dyskusji poświęcona została już głównej tematyce. Głos zabrał Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego obszernie omawiając treść i założenia projektu Strategii Rozwoju.

Jednym jej z celów jest Konkurencyjna Gospodarka. Adam Stańczyk podkreślił, że: „Mówimy o nowoczesnym sektorze rolno-spożywczym, bo to jest ta dziedzina bardzo ważna dla nas. Mówimy też o całym przetwórstwie rolno-spożywczym. Teoretycznie mówimy o produkcji żywności czy o produkcji rolniczej, ale pamiętamy, że w momencie, kiedy zaczyna się przetwórstwo, to już jest przedsiębiorczość poza rolnicza.” – mówił. Ostatnie zdanie miało stanowić szczególną podstawę dla odparcia zarzutów ze strony przedsiębiorców z regionu, że sektor rolny jest faworyzowany. Tym bardziej, że w Strategii Rozwoju na kolejne lata szczególne miejsce ma zajmować polityka klastrowa. Jak stwierdził Adam Stańczyk: „klaster to potencjał kluczowy dla budowania konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego.” Projekt Strategii Rozwoju opisuje klastry jako: „swoiste huby innowacji łączące naukę z biznesem, kreujące nowe rozwiązania, wspierające firmy w rozwoju.” Agro Klaster Kujawy czy Bydgoski Klaster Przemysłowy – choć nie został wymieniony wprost w projekcie Strategii – mają odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności, przyśpieszaniu rozwoju i poprawie poziomu rozwoju społecznego. Adam Stańczyk tłumaczył, że branża turystyczna i rolno-spożywcza zostały wyszczególnione w projekcie Strategii ze względu na swoją specyfikę i nie ma to nic wspólnego z „lepszym traktowaniem.” Niemożliwością jest katalogowanie w dokumencie wszystkich licznych branż regionu.

Do takiej argumentacji przychylił się Krzysztof Sikora. On z kolei podkreślał konieczność monitorowania realizacji założonych celów. W związku z tym pytał Adama Stańczyka o dostępne narzędzia i mechanizmy w tym zakresie. A są nimi wypracowany system wskaźników oraz tzw. podmioty odpowiedzialne. Zwrócono uwagę, że Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kolejne lata uwzględnia sytuację pandemiczną w tym instrumenty finansowe dotyczące wsparcia przedsiębiorców, a także 100 innych projektów kluczowych dotyczących m.in. branży rolno-przetwórczej.

Hanna Wygocka Dyrektor biura "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, podobnie jak Piotr Terlecki Prezes Izby Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednoznacznie sprzeciwiają się wyróżnieniu w projekcie Strategii jakichkolwiek branż. Oboje podkreślali również wyraźny brak rozwoju systemu specjalizacji inteligentnych. Hanna Wygocka zwróciła uwagę na słaby poziom warsztatów on-line w tym temacie. Zapisy nawet w obecnie obowiązującej strategii są, ale żadne działania nie są de facto podejmowane. Do tych głosów dołączył się Michał Majcherek Prezes Zarządu Agro Klastra zwracając uwagę na fakt konieczności bardziej zdecydowanego tworzenie rozwiązań systemowych dla sieciowania centrów transferowania technologii. A tym samym przyśpieszenia procesów wdrażania innowacyjności, ponieważ województwo kujawsko-pomorskie nie należy do liderów w tej dziedzinie.

W tym kontekście do dyskusji dołączył się Karol Polasik Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Zabrał głos na temat niebezpieczeństw płynących ze źle rozumianej polityki zrównoważonego rozwoju. Polityki prowadzonej w oparciu o złą dystrybucję środków, z której wspiera się jedynie najsłabszych zamiast wspierać rozwój i innowacyjność całego regionu. Kontynuując podkreślał, że inteligentne specjalizacje mają sens jedynie będąc aktualizowane i wdrażane, dopasowywane do instrumentów finansowych. Nie mogą pozostawać stale w fazie testowania.

Do krytycznych uwag dotyczących sposobu prowadzenia polityki rozwoju odniósł się Krzysztof Sikora przypominając, że: „najsłabsi nie mogą być pozostawieni samym sobie to jest obowiązek województwa, a nie jest to marnowanie pieniędzy.” Jakość życia wszystkich mieszkańców regionu musi pozostawać na akceptowalnym poziomie.

Jako moderator dyskusji i Prezydent Sejmiku Gospodarczego Krzysztof Sikora naciskał na konieczność rozmów i szerokich konsultacji. „W gronie samorządowców przedsiębiorców NGO mamy różne cele i nie można zostawać w swoim świecie musimy rozmawiać ukierunkować wszystkie cele. Inteligentne specjalizacje wymagają dyskusji przynajmniej raz na rok” – mówił. W kwestii potrzeby prowadzenia konsultacji i zintensyfikowania współpracy wszystkich środowisk wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni i to właśnie stało się głównym przesłaniem tego spotkania.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630