Konkurs dla przedsiębiorczych rolników „Agricola-Syn Ziemi” - V edycja

Konkurs dla przedsiębiorczych rolników „Agricola-Syn Ziemi” - V edycja
15.05.2020
Aktualności

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku organizują V edycję Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”, który – podobnie jak w poprzednich latach - ma być okazją do prezentacji wyróżniających się rolników w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju innowacyjnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego.

Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu są: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe. Dlatego zachęcamy do współpracy, a w przypadku chęci zgłoszenia udziału, prosimy o kontakt z biurem związku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2020 r. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. (056) 621-83-80 lub tel. kom. 784-995-042, e-mail: rolnictwo@kujawsko-pomorskie.pl. 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630