Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
30.07.2021
Aktualności

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa II etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Cel konsultacji kolejnej wersji projektu PS dla WPR
 
Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 zawierają, m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi uwagami wprowadzono szereg zmian i uszczegółowień.

Poniżej znajduje się link do strony z dokumentami, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Pod dokumentami znajdą Państwo formularz do zgłaszania propozycji zmian, który pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Istnieje również możliwość zgłaszania opinii, sugestii, propozycji, uwag na adres e-mail: info@pracodawcyrolni.pl, w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Kiedy wszystkie nadesłane wnioski, propozycje, sugestie zostaną zebrane, po opracowaniu stanowiska, Związek przekaże je do MRiRW. 

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Poniżej znajduje się również link do pliku zawierającego tabelę z wszystkimi propozycjami zmian w tym m.in. zgłoszone przez Związek do pierwszej wersji PS WPR, które zostały przekazane w okresie działania Webankiety.

Foto: gov.pl/web/wprpo2020

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630