Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 dla branży rolno-spożywczej w ramach śniadania biznesowego z pracodawcami

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 dla branży rolno-spożywczej w ramach śniadania biznesowego z pracodawcami
27.01.2020
Wydarzenia

Zapraszamy na konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa do 2030 dla branży rolno-spożywczej w ramach śniadania biznesowego z pracodawcami, które odbędą się 13 lutego w Park Hotelu w Bydgoszczy.

Agenda:

08.00 Śniadanie

09.00 Planowanie rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego po roku 2020 w kontekście założeń Polityki spójności Unii Europejskiej – konsultacje społeczne dla branży rolno-spożywczej
Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ewelina Babicka-Zarębska, Agnieszka Imiela, Kinga Milewska, przedstawiciele Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10.00 Debata z udziałem zaproszonych gości

13 lutego 2020 r., godz. 08.00 - 11.00
Park Hotel, ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz
Zgłoszenia do: 11.02.2020 r.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630