Konsultacje Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030

Konsultacje Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030
21.05.2020
Aktualności

Zarząd województwa przyjął założenia Strategii rozwoju województwa do 2030 roku – ważnego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Konsultacje mają na celu analizę potrzeb oraz zebranie sugestii i propozycji co do zagadnień, które powinny się znaleźć w samej strategii, jak również w tworzonym równolegle Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO).

Tak jak Państwo sami zauważyliście, na początku roku zorganizowaliśmy śniadanie biznesowe z pracodawcami, zaczęliśmy wypracowywać programową część Strategii dotycząca sektora rolno-spożywczego. Przedstawiciele ZPDiWR następnie brali również udział w konsultacjach w różnych rejonach województwa. Jednak pandemia COVID-19, która pojawiła się w Polsce na początku marca 2020 roku, spowodowała wprowadzenie bardzo restrykcyjnych ograniczeń np. w zakresie organizacji spotkań, co uniemożliwiło dokończenie procesu współtworzenia strategii.

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i dotychczas zebranych propozycji, UMWKP przygotował Założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie opinii, sugestii, propozycji na adres poczty elektronicznej: info@pracodawcyrolni.pl, w terminie do 1 czerwca 2020 r. Kiedy wszystkie nadesłane wnioski, propozycje, sugestie zostaną zebrane, po opracowaniu stanowiska biuro Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przekaże je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Foto: kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630