Pracownicy WZ - prof. Waldemar Bojar i dr Wojciech Żarski wraz z przedstawicielami WRiB realizują innowacyjny, międzynarodowy projekt AGRICORE H2020

Pracownicy WZ - prof. Waldemar Bojar i dr Wojciech Żarski wraz z przedstawicielami WRiB realizują innowacyjny, międzynarodowy projekt AGRICORE H2020
24.03.2020
Aktualności

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych włączył się do podejmowania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących efektów i postępów AGRICORE wśród członków związku pracodawców rolnych.

AGRICORE to innowacyjny projekt wymagający przeprowadzenia intensywnych działań i skrupulatnych badań. Jego celem jest opracowanie nowego narzędzia poprawiającego obecne zdolności modelowania polityk w sektorze rolniczym, stanowiącego holistyczne podejście, oparte na najnowszych osiągnięciach z dziedziny modelowania i ICT. Zespół AGRICORE opracuje produkt oparty na modelowaniu typu agent-based, będący autonomicznym narzędziem decyzyjnym ściśle związanym z poszczególnymi gospodarstwami. Zaletą takiego podejścia, jest możliwość indywidualnej oceny swojej działalności przez uczestniczące podmioty (agentów), a także wspieranie podejmowania decyzji na podstawie obecnej sytuacji oraz oczekiwań.

Narzędzie AGRICORE będzie modułowym i konfigurowalnym pakietem rozwiązań informatycznych, który zostanie udostępniony jako oprogramowanie typu Open Source. Dzięki temu przyszli użytkownicy będą mogli w przejrzysty sposób aktualizować i ulepszać narzędzie w miarę swoich potrzeb. Postępy w zakresie Big Data, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług chmury obliczeniowej zostaną zastosowane w celu optymalizacji długotrwałej parametryzacji i fazy kalibracji, których wymagają obecne narzędzia oparte na agentach. Pobocznymi celami projektu są: odwzorowanie zachowań rolników oraz ich interakcji, w celu wiarygodnej oceny lokalnych skutków globalnych wydarzeń i polityki UE oraz poprawa procesów projektowania, monitorowania i oceny skutków prowadzonych polityk.

Projekt AGRICORE opiera się na sile wiedzy oraz doświadczenia swoich partnerów. Konsorcjum składa się z 10 europejskich partnerów z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzi 5 przedsiębiorstw (IDENER, AXIA, STAM, AAT), 4 uniwersytety (AUTH, UTP, AKD, UNIPR) oraz 1 instytut badawczy (IAPAS). Dzięki temu AGRICORE stanowi zrównoważony projekt łączący przemysł ze środowiskiem akademickim, co ma zapewnić sukces i przyspieszyć realizację wszystkich działań na rzecz osiągnięcia owocnych rezultatów.

Jeżeli chcą Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach AGRICORE, zachęcamy do prenumeraty newslettera. Aby się zgodzić, kliknij ZAPISZ.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630