Nowe prawo 2024. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy. Udostępniamy prezentacje ze szkolenia

 Nowe prawo 2024. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy. Udostępniamy prezentacje ze szkolenia
15.01.2024
Aktualności

Rok 2024 nie jest odstępstwem od poprzednich lat. Na przedsiębiorców czeka pakiet zmian w podatkach, kolejne daniny oraz nowe obowiązki dla firm. Dużą zmianą dla przedsiębiorców będzie wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Rozwiązanie powoduje konieczność przystosowania dotychczasowego sposobu rozliczeń do nowego systemu. W 2024 r., podobnie jak w roku ubiegłym, zmieniła się kwota minimalnego wynagrodzenia, która wpłynie na wysokość pozostałych kadrowo-płacowych wskaźników. Kadrowe czeka ponadto wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z należnego minimum dla pracownika, a także wyższe limity składek. Warto zwrócić jeszcze uwagę na nowe zasady przyznawania emerytur pomostowych i wprowadzenie świadczenia wspierającego.

Dlatego właśnie 11 stycznia ponad 35 przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, aby zapoznać się ze zmianami w prawie od 2024 roku, by spokojnie się przygotować na ich zastosowanie w praktyce.

Galeria
Do pobrania
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630