Obiad z pracodawcami rolnymi

Obiad z pracodawcami rolnymi
15.09.2020
Aktualności

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 15 września br. zorganizował pierwsze z cyklu spotkań (zwanych nieoficjalnie Obiadami z pracodawcami rolnymi), które ma na celu zacieśnianie współpracy ZPDiWR z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno‑spożywczego. Gości powitał Prezes Zarządu ZPDiWR Roman Wiatrowski.

Jako pierwszy głos zabrał zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia. Mówił przede wszystkim o działaniach i sukcesach ośrodka. Jednym z nich jest stworzenie spółki celowej Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. W ten oto sposób ruszyły prace nad budową pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim. Innym dużym projektem pilotażowym prowadzonym przez KOWR jest stworzenie w pełni automatycznego i kompleksowego cyfrowego systemu monitorowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą, wymoknięciami i wymarznięciami. Na chwilę obecną wdrożono wciąż bardzo niedoskonałą aplikację „Susza 2020”. Docelowo wdrożenie systemu monitorowania upraw, na podstawie synergii danych satelitarnych i meteorologicznych, ma całkowicie zastąpić obecne szacowanie strat obszarowych z wykorzystaniem nieefektywnych fizycznych badań terenowych, a także usprawnić proces decyzyjny w procedurze odszkodowawczej.

Kwestia odszkodowań wywołała temat ubezpieczeń dla rolników. Ryszard Kierzek – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – opowiedział o koncepcji nowej ustawy i pracach nad nią. Podkreślił, że istotą nowego systemu powinny być dopłaty do ubezpieczenia rolniczego oraz stawka ubezpieczeniowa, która podlega negocjacjom. Byłyby one bardziej opłacalne dla Skarbu Państwa niż wypłata rokrocznie odszkodowań.

Retencja to kolejny temat poruszony przez uczestników za sprawą Grzegorza Smytry – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Cel jest jeden: podwojenie wskaźnika retencji na przestrzeni 10 lat. Obecna wielkość retencji na poziomie 6,5% jest wysoce niezadowalająca, a stawia nas jako kraj w jeszcze gorszym świetle, jeśli zaczniemy porównywać się przykładowo z Hiszpanią. Na Półwyspie Iberyjskim odzyskuje się 45% wód opadowych. Deficyt wody jest dotkliwie odczuwalny w produkcji rolnej i nie może być traktowany jedynie jako problem ekologiczny. Dlatego też poszczególne gminy będą przystępować do lokalnych Partnerstw Wodnych. Zwrócono uwagę na brak dostępu do know‑how w technologiach niezbędnych w rolnictwie.

Właśnie w związku z tą kwestią Marek Witkowski – zastępca Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy – poruszył kwestię rozpoczęcia prac nad ogólnopolską platformą, która stanowiłaby bank wiedzy dla rolników. Rozpoczęło to dyskusję o cyfryzacji i potrzebie innowacji również w kwestii omawianego wcześniej nawadniania i retencji oraz potrzebie wdrażania wykonawczych aplikacji.

Następnie głos zabrał Paweł Drzażdżewski, zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zreferował pokrótce działania Agencji w zakresie wypłaty środków dotyczących wypłat obszarowych i poszczególnych programów, w tym programów środowiskowo-klimatycznych, związanych z suszą czy obecnie przeznaczonych na zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Rozwiano wątpliwości co do faktu, że rolnicy ubiegający się o pieniądze z tej ostatniej puli nie muszą dokumentować spadku przychodów w gospodarstwie. Natomiast muszą korzystać aktywnie z portalu IRZ Plus i uzupełniać w nim dane. W dalszej części dyskusja skoncentrowała się wokół finansowania, dotowania i promowania działań spółek wodnych.

Ryszard Kierzek – prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej podjął temat o sytuacji na rynku wieprzowiny i swoistej polsko-niemieckiej wojny handlowej. Rozmawiano również o nowych szansach rolników związanych z możliwością podjęcia się produkcji energii (biogazownie i fotowoltaika) oraz o trudnościach przy wprowadzaniu innowacji do produkcji rolniczej i w samym gospodarstwie.

Grzegorz Muszyński – dyrektor Towarowej Giełdy Energii prezentował zalety Giełdy Towarowej – szybkość transakcji, natychmiastową zapłatę oraz gwarancję jakości. Opisywał działanie TGE od strony praktycznej. Zgromadzeni zapoznali się z zasadami funkcjonowania systemu aukcyjnego i spotowego, otrzymali informację o systemie autoryzacji magazynów zbożowych. Rozmawiano o przyszłych planach TGE co do wprowadzenia handlu funduszami, transakcji terminowych i future. Wszystko to w kontekście korzyści dla uczestników Giełdy Towarowej.

Galeria
Do pobrania
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630