Ocena ryzyka zawodowego w związku z COVID-19. Zapowiedź kontroli PIP

Ocena ryzyka zawodowego w związku z COVID-19. Zapowiedź kontroli PIP
17.08.2020
Aktualności

Pracodawcy zobowiązani są do reagowania na zmieniającą się otoczenie i warunki pracy. Czynnikiem na jaki należy szczególne w ostatnim czasie zwrócić uwagę jest koronawirus.

Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w prowadzenie kontroli punktowych, w utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy w trosce o życie i zdrowie każdej osoby pracującej. Jednym z aspektów poddawanych kontroli będą działania podjęte przez pracodawców minimalizujące ryzyko związane z koronawirusem w zakładach pracy.

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – PROCEDURY W WALCE Z COVID-19

Pracodawcy powinni opracować stosowne procedury wewnętrzne związane z pracą w okresie stanu epidemicznego z uwzględnieniem zagrożenia COVID-19. Taka wewnętrzna procedura (będąca de facto oceną ryzyka zawodowego wystąpienia COVID-19 w środowisku pracy) powinna uwzględniać także wytyczne dla pracowników co do stosowania odpowiednich środków ochronnych na zajmowanych przez nich stanowiskach. W przypadku niektórych stanowisk wymagane będzie podjęcie dodatkowych środków ochronnych przed wirusem, dlatego też tak ważnym jest indywidualne podejście pracodawców do specyfiki ich zakładów pracy przy tworzeniu wewnętrznej regulacji. PIP zwraca także szczególną uwagę na ryzyko związane ze zdrowiem psychicznym w okresie pandemii.

Wymagane jest również poinformowanie pracowników o wprowadzanych regulacjach dotyczących zabezpieczenia przed Covid-19 przyjętych w zakładzie pracy oraz ich bieżące aktualizowanie w przypadku zmieniających się okoliczności związanych z wirusem (przykładowo dalszego wprowadzania kolejnych stref czerwonych i żółtych w kraju).

Kluczowe jest by nadzwyczajna procedura uwzględniała odrębności pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie przy wprowadzaniu odpowiednich środków ochronnych. Pracodawcy powinni wdrożyć odpowiednie środki oceniając ryzyko wystąpienia w zakładzie przypadków ognisk koronawirusa takie jak: odpowiednie odległości między stanowiskami, pleksi, dezynfekcje, możliwość zdalnej pracy, maseczki, praca rotacyjna, rotacja przerw w zakładzie pracy. Ważnym jest bieżące aktualizowanie przyjętych środków w walce z wirusem w relacji do zmieniających się warunków epidemicznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19", który stanowi pomocny materiał dla opracowania i aktualizacji wewnętrznej procedury dotyczącej oceny ryzyka wystąpienia koronawirusa w zakładzie pracy.

Materiał, oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, zawiera praktyczną listę kontrolną, ułatwiającą wprowadzenie rozwiązań pozwalających szybciej reagować na zagrożenia, zarówno w trakcie epidemii, jak również po jej zakończeniu.

Kliknij TUTAJ, aby pobrać materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID- 19”

Źródło: ostrowski.legal
Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630