Odpowiedź MRIRW na kolejne postulaty ws. działań osłonowych w rolnictwie

Odpowiedź MRIRW na kolejne postulaty ws. działań osłonowych w rolnictwie
20.05.2020
Aktualności

W apelu, którego powstanie zainicjowała Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, zawarto szereg rekomendacji, do których wdrożenia namawiano szefa rządu. Ze względu na brak radykalnych działań władz na petycję z 3 kwietnia, już 22 kwietnia grupa 13 organizacji rolniczych ponownie zabrała głos.

W stanowisku, które tym razem w pierwszej kolejności trafiło do ministra Jana K. Ardanowskiego, a następnie do premiera, przedstawiono wnioski z prośbą o ich pilne rozpatrzenie i podjęcie działań. Co ważne, w dokumencie zaprezentowano konkretne zmiany prawne, które pomogłyby gospodarstwom w czasie epidemii.

Kolejny raz powtórzono postulat dotyczący wstrzymania wykonywania ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, które oznaczają stopniową likwidację towarowych gospodarstw rolnych prowadzących zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą.

Poniżej udostępniamy odpowiedź MRiRW oraz pozostałe wypracowane postulaty ws. działań osłonowych w sektorze rolno-spożywczym wraz z odpowiedzią Szymona Giżyńskiego sekretarza stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630