Odpowiedź MRiRW w sprawie uwag do Planu Strategicznego dla WPR

Odpowiedź MRiRW w sprawie uwag do Planu Strategicznego dla WPR
26.03.2021
Aktualności

W piśmie do ministra rolnictwa w ramach konsultacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, Mariusz Olejnik p.o. prezesa zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwrócił uwagę na:

  • niekorzystną strukturę agrarną ograniczającą rozwój i konkurencyjność przedsiębiorców rolnych; 
  • potrzebę stabilizacji dużych gospodarstw, które dzierżawią grunty państwowe; 
  • konieczność większego wsparcia dla grup producentów rolnych.


Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił Federację, że aktualnie trwa proces analizy przekazanych przez dzierżawców i właścicieli rolnych postulatów do Planu Strategicznego dla WPR pod kątem możliwości ich uwzględnienia w dalszych pracach nad projektem tego Planu.


Podsumowując należy zaznaczyć, że niewątpliwe na polskiej wsi jest miejsce i dla gospodarstw rodzinnych posiadających do 300 ha, o których mowa w art. 23 Konstytucji, jak i dla przedsiębiorstw gospodarujących na większych areałach. Nie może się to jednak odbywać z naruszeniem prawa. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jednym z zaleceń Komisji Europejskiej dla Planu strategicznego dla WPR jest poprawa rentowności gospodarstw rolnych dzięki zapewnieniu bardziej sprawiedliwego i lepiej ukierunkowanego wsparcia dochodów poprzez zmniejszenie różnic w dochodach między gospodarstwami o różniej wielkości (w szczególności na korzyść mniejszych gospodarstw) [...] — podsumowuje w odpowiedzi ministerstwo rolnictwa wychodząc z inicjatywą spotkania Członków Zarządu FZPDiWR z przedstawicielami dyrekcji Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW, Departamentu Spraw Ziemskich MRiRW oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW.


O konkretnych ustaleniach podczas spotkania z pewnością niebawem poinformujemy.


Poniżej udostępniamy odpowiedź MRiRW w sprawie postulatów Federacji do Planu Strategicznego dla WPR.

 

Foto: pl.abpoland.com
Źródło: federacjarolna.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630