Odpowiedź MRiRW w sprawie zwiększenia puli środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych

Odpowiedź MRiRW w sprawie zwiększenia puli środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych
16.12.2020
Aktualności

Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przekazał 13 października 2020 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo w sprawie zwiększenia puli środków na ubezpieczenia rolne w 2021 roku.

Z jednej strony MRiRW nakłania do ubezpieczania upraw, a z drugiej strony zmniejsza środki na ten cel. W ustawie budżetowej w 2019 r. przeznaczono na ten cel 650 mln zł, jednak w 2020 r. kwota zmalała. Spowodowało to, że pula środków przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń upraw 2020 uległa wyczerpaniu w tempie ekspresowym. Wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostało bez wsparcia. Z kolei brak możliwości ubezpieczania z dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65 proc. ze względu na zbyt niską pulę wpływa na niezawieranie umów co przekłada się m.in. na nie udzielanie przez państwo bezpośredniej pomocy finansowej niezależnej od systemu ubezpieczeń – podkreśla Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 

Uważamy, ze pomimo trudnej sytuacji w kraju należy zabezpieczyć w budżecie państwa pulę środków wystarczającą na zapewnienie dopłat dla wszystkich zainteresowanych rolników, aby przepisy prawa nie pozostały jedynie martwymi zapisami. Takie sytuacje w znaczący sposób obniżają zaufanie rolników do instytucji państwa, które nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. W oficjalnej odpowiedzi MRiRW napisało (..) wysokość środków na dopłaty do składek ubezpieczenia możliwych do zaangażowania w ramach ustaw budżetowych na poszczególne lata związana jest z panującą w danym czasie sytuacją gospodarczą państwa. Dlatego uwzględniając obecnie występującą epidemię COVID-19, wydatki budżetu państwa skierowane są w głównej mierze na przeciwdziałanie wystąpieniu skutków epidemii, w tym i rolnictwie. Zatem nie jest możliwe zwiększenie środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. ponad obecne 400 mln zł.

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630