Opinia pracodawców rolnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP

Opinia pracodawców rolnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP
21.12.2020
Aktualności

Projekt wydłuża zakaz sprzedaży ziemi z ZWRSP o 5 lat (obecnie termin zakazu upływa z końcem kwietnia 2021r.), ale wprowadza też ważną zmianę: z zakazu wyłącza nieruchomości rolne o powierzchni do 5 ha (obecnie - 2 ha). Chociaż dokument znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na IV kwartał 2020 r., rząd nie zajął się projektem ze względu na dużą liczę negatywnych opinii. 

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 8 grudnia wystosowała negatywną opinię dotyczącą rządowego projektu ustawy. Po 5 latach obowiązywania ustawy wprowadzony zakaz sprzedaży państwowej ziemi nie spowodował powiększania gospodarstw rodzinnych. Obserwujemy jednocześnie, że nie nastąpiło wyhamowanie cen gruntów rolnych czy też stabilizacja cen. Ceny gruntów rosły w tym okresie, a porównując lata 2018 i 2019, wzrost osiągnął aż 4500 zł/ha – napisał p.o. prezesa Mariusz Federacja dodatkowo zwróciła uwagę, że dla gospodarstw wielkotowarowych zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju kluczowa jest stabilizacja gospodarowania.

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy w swoim stanowisku również zauważył, że poza regulacjami, które powinny chronić przed wyłączaniem z produkcji rolnej dobrej jakościowo klasy gruntów oraz zapobieganiu podziałom gospodarstw rolnych, nie powinny być nakładane dodatkowe ograniczenia. Jesteśmy również przekonani, że państwo jako właściciel w zależności od sytuacji rynkowej zawsze może decydować o ilości sprzedaży ziemi. Kluczową kwestią dla towarowych gospodarstw jest możliwość stabilnego korzystania z dzierżawionych gruntów z ZWRSP, do których te gospodarstwa rolne mają dostosowaną wielkość produkcji – stwierdził zarząd ZPDiWR.

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630