Pismo do dyrektora generalnego KOWR

Pismo do dyrektora generalnego KOWR
14.05.2020
Aktualności

W planie finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2020 r. znalazł się zapis mówiący o tym, że przychody z tytułu dzierżawy państwowych gruntów wzrosną do blisko 884 000 tys. zł, czyli będą o 486 000 tys. zł wyższe w stosunku do 2019 r.

Z inicjatywy Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych powstał projekt pisma w sprawie odstąpienie od realizacji zadania podwyższania czynszów po upływie 10 lat, który bez uwag został zaakceptowany przez Zarząd Federacji Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Następnie pismo, dnia 11 maja 2020 r. zostało przesłane do pana Grzegorza Pięty dyrektora generalnego KOWR.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630