Pismo do premiera Kowalczyka w sprawie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego

Pismo do premiera Kowalczyka w sprawie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego
08.08.2022
Aktualności

W piśmie do Henryka Kowlaczyka Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarząd ZPDiWR alarmuje, że czynsz dzierżawny wzrósł w ostatnich kilku latach o ponad 100%. Dlatego już dzisiaj żądamy o rozpoczęcie prac – przy akceptacji społecznej rolników – nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022, poz. 433).

Przypomnimy, że wysokość czynszu dzierżawnego zależy od średniej krajowej ceny skupu pszenicy. A ta rośnie i to mocno. Z danych GUS wynika, że średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt, czyli około 60% więcej względem 2021 r. i o ponad 100% więcej względem 2018 r.

Uważamy, że problem dotyczy wielu rolników, którzy zawierali umowy dzierżaw z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w dobrej wierze, nie spodziewając się tak drastycznych wzrostów cen: nawozów, paliw, energii, maszyn rolniczych oraz kosztu dzierżawy. Jest to zjawisko ekstremalne, zwłaszcza że od I kwartału 2021 roku najwyższą inflację odnotowujemy w gospodarstwach domowych rolników. Ceny otrzymywane za surowce rolne nie rekompensują kosztów działalności rolniczej. Problem dotyczy szczególnie młodych rolników, którzy zainwestowali ogromne środki, zaciągnęli kredyty i nie są w stanie wytrzymać galopującej inflacji.

O efektach naszych działań będziemy na bieżąco informować.

Foto: pixabay.com
 
 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630