Pismo do premiera Mateusza Morawieckiego ws. unormowania sytuacji na rynku energii elektrycznej

Pismo do premiera Mateusza Morawieckiego ws. unormowania sytuacji na rynku energii elektrycznej
22.08.2022
Aktualności

Z inicjatywy prezesa Romana Wiatrowskiego powstało pismo w sprawie unormowania sytuacji na rynku energii elektrycznej, które zostało przez inicjatywę #HodowcyRazem zaakceptowane i skierowane do Mateusza Morawieckiego Prezes Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W piśmie zwróciliśmy się do Pana Premiera o interwencję w spółkach wytwarzających energię elektryczną w zakresie rezygnacji z naddatkowych marż oraz o pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom żywności, rolnikom dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji żywności.

Zaproponowane konkretne rozwiązania to:

  • zablokowanie cen końcowych energii dla producentów rolnych, rolników na okres do 2023 r. na podstawie kosztów wytworzenia plus średnia marża wieloletnia;
  • uwzględnienie wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w grupie obiektów, które powinny być chronione przed ograniczeniami w dostawach nośników energii między innymi poprzez zapewnienie minimalnej mocy poboru na poziomie nie niższym niż 90% wartości mocy zamówionej.

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

Foto: pixabay.com
 

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630