Planowanie rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego

Planowanie rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego
02.02.2021
Aktualności

W dniu 25 stycznia 2021 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie poświęcone planowaniu rozwoju gospodarczego regionu. Szczególny nacisk położono na podsumowanie realizacji I etapu Projektu REGIOGMINA.

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; prof. dr hab. Witold M. Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska; Olgierd Roman Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego, Kierownik Projektu REGIOGMINA; Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Dionizy Smoleń, Dyrektor Sektora Publicznego PwC Polska; Krzysztof Burkot, Senior Manager PwC Polska; prof. dr hab. Rafał Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie prowadził Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli reprezentował Łukasz Gapa.

Marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że ogół prac i działań w ramach Nowej Perspektywy i Strategii Rozwoju 2030+ będzie miał uporządkowany charakter i zostanie dobrze wykorzystany. Uda się stworzyć efektywne – jak to określił – obserwatorium gospodarcze. „Najważniejszym naszym celem, który będzie dostarczał nowej jakości życia naszego regionu, jest gospodarka” – powiedział. W kontekście COVID-19 podkreślił również, że we wszystkich planach trzeba uwzględniać „czynnik nieprzewidywalności”.

Następnie głos zabrał Dyrektor Adam Stańczyk. W krótkim wystąpieniu zaprezentował założenia Strategii Rozwoju 2030+ województwa.

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski omawiał perspektywy na przyszłość gospodarki po pandemii. „Wszyscy liczymy na szczepionkę (…), jeśli 70% populacji zostanie zaszczepionych (…), ten obecny paraliż gospodarki będzie można zakończyć” – przypomniał. Ze względu na to, że w Polsce jest obecnie bardzo niewielki odsetek zaszczepionych, zapowiedzi, że już jesteśmy na progu rozluźniania ograniczeń, są raczej – jak określił profesor – „ku pokrzepieniu serc”. Zdaniem profesora w najbliższych miesiącach będzie jeszcze bardzo ostry lockdown, ale jeśli zniesiemy restrykcje, czeka nas najprawdopodobniej całkowite zamknięcie kraju. Musimy liczyć się z tym, że przed nami jeszcze wiele ciężkich miesięcy; a pomoc rządowa słabnie. Lockdown doprowadził do ciężkiego spadku produkcji i PKB – w Polsce o około 4%, czyli najwięcej od 1990 roku. Ograniczenia recesji można się spodziewać najwcześniej latem. Jednak najważniejsze jest to, że kryzys związany z pandemią nie spowolni rozwoju technicznego i technologicznego – obserwujemy wzrost digitalizacji. Według Witolda Orłowskiego wiele firm obecny poziom cyfryzacji planowało osiągnąć za 3–4 lata. Czeka nas gwałtowny rozwój tzw. Internetu rzeczy i usług. Zmienia się model biznesowy, najważniejszym wyznacznikiem co do miejsca lokowania nowych inwestycji stał się wysoki poziom automatyzacji, a nie – jak dotychczas – koszty siły roboczej. Będzie przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji. Nie ma branż skazanych na klęskę lub na sukces. Firmy muszą indywidualnie znaleźć sposób na zaspokojenie potrzeb klientów w nowych warunkach.

Olgierd Roman Dziekoński przedstawił założenia Projektu REGIOGMINA. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na konieczność podniesienia konkurencyjności i poziomu innowacyjności sektora MiŚP. Województwo chce to zrobić za pomocą nowego modelu zarządzania i podniesienia stopnia samorządności. Przeanalizowano również, czego potrzebują firmy, aby zwiększyć konkurencyjność, i jak z tym zagadnieniem radzą sobie inne kraje Europy. Odpowiedzią są lokalne organizacje gospodarcze już na poziomie gminy.

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski swoją prelekcję również poświęcił wyzwaniom, jakie stoją przed lokalną gospodarką w kontekście globalnych zjawisk i problemów. Gospodarka odchodzi od tradycyjnego rynku pracy. Istnieje konieczność robotyzacji przemysłu i konkurowania – nie ceną, a innowacyjnością produktów. Kolejną kwestią jest przesuwanie stanowisk pracy w kierunku usługowym. Brak inżynierów to główna bolączka całego kraju i regionu. Zbigniew Ostrowski podkreślił potrzebę powołania Politechniki Bydgoskiej. Zwrócił również uwagę na problemy demograficzne, takie jak: wyludnianie się wsi, drenaż młodych ludzi do lepiej rozwiniętych niż na Kujawach rynków pracy oraz problemy związane z asymilacją imigrantów, którzy będą napływać na regionalny rynek pracy. Podkreślał, że pandemia pokazała również konieczność zapewnienia samowystarczalności i odchodzenia od globalizacji oraz fakt, że region stoi przed wyzwaniami ekologicznymi.

Kolejną częścią spotkania było krótkie przedstawienie programu rozwoju gospodarczego województwa przez Dionizego Smolenia, Dyrektora Sektora Publicznego PwC Polska i Krzysztofa Burkota, Senior Managera PwC Polska. Obaj panowie podkreślali, że województwo ma rozwiniętą sieć instytucji wspierających rozwój biznesu, ale ich działania są bardzo rozproszone. Potrzebna jest większa integracja.

Prof. dr hab. Rafał Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie omawiał lokalne programy rozwoju gospodarczego. Zwracał uwagę, że są one głównym instrumentem koordynowania działań ekonomicznych. Naukowcy szukają metodyki, która pozwoli wypracować skuteczne narzędzia wsparcia i rozwoju dla każdej gminy, bez względu na jej wielkość i posiadany potencjał. Każda gmina może stać się konkurencyjna i rozwijać się, bo rozwój gospodarczy można programować.

Podjętą tematykę niejako kontynuował prof. dr hab. Maciej Zastempowski z UMK, opowiadając o sektorze MiŚP w województwie i badaniach tego sektora. Przebadano wiele mikroprzedsiębiorstw i zauważono, że stopień ich innowacyjności jest imponujący. Umiędzynarodowienie dotyczy oczywiście zwykle większych przedsiębiorstw, ale 4% mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa eksportuje nie tylko na rynki lokalne, ale i europejskie. Firmy są bardzo mocno nastawione na dostosowywanie swoich produktów do potrzeb klientów. Obszarem, który należy poprawić, jest współpraca pomiędzy firmami.

Na zakończenie Dyrektor Adam Stańczyk zebrał pytania, które pojawiły się na czacie podczas wystąpień prelegentów, oraz krótko przedstawił przyszłe działania związane z wdrażaniem II etapu Projektu REGIOGMINA. Wyjaśniał również mechanizm konsultacji, które będą prowadzone terytorialnie. Obszary wyłoniono wokół pięciu głównych miast województwa.

Foto: regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630