Pożegnanie prezesa i debata o nadchodzącym roku

Pożegnanie prezesa i debata o nadchodzącym roku
17.12.2019
Aktualności

W środę, 11 grudnia 2019 roku, w Pałacu w Kobylnikach, odbyło się uroczyste Spotkanie Świąteczne organizowane przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ważną okolicznością uświetniającą to wydarzenie było uroczyste pożegnanie Leszka Derezińskiego, wieloletniego i zasłużonego Prezesa Zarządu, który z początkiem grudnia bieżącego roku z uwagi na wiek, ustąpił z dotychczasowego stanowiska.

– Dziękuję państwu za współpracę, za te wszystkie lata współdziałania, zarówno z członkami związków, jak i przedstawicielami instytucji wspomagających rolnictwo, od ministerstw po placówki i organizacje terenowe – mówił ze wzruszeniem Leszek Dereziński. – Z całą pewnością, z wielkim sentymentem wspominał będę wszystkie te wyjazdy do Warszawy, spotkania w terenie, a także inicjatywy, w których przyszło mi uczestniczyć. Oczywiście też, jeśli zdrowie mi na to pozwoli, nadal będę państwu służył radą, wiedzą i doświadczeniem. Życzę też wszystkim państwu samych tylko sukcesów w dalszej pracy. Z Leszkiem Derezińskim zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania w Kobylnikach, którzy w swych wystąpieniach, podkreślali zaangażowanie, wiedzę i trudne do przecenienia zasługi dotychczasowego Prezesa ZPDiWR, dzięki któremu problemy i tematy dotyczące środowiska pracodawców, dzierżawców i właścicieli rolnych, nie tylko zostały w skali kraju zauważone, ale też w wielu przypadkach  rozwiązane.


Innym ważnym punktem programu Świątecznego Spotkania ZPDiWR był panel dyskusyjny pt.: „Szanse i wyzwania branży rolno-spożywczej – jakie zmiany czekają rolników w przyszłym roku?”. W dyskusji uczestniczyli: Wiesław Czarnecki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który omówił pozytywne aspekty przygotowania i realizacji Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy, które samorząd województwa zarezerwował na realizację inwestycji związanych budową i remontem oczek wodnych, w ramach tzw. „małej retencji”.
O dopłatach bezpośrednich i innych ważnych dla rolnictwa problemach mówił Leszek Dereziński, dotychczasowy Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Natomiast o możliwościach doradczych reprezentowanej instytucji, mówił Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Innym istotnym tematem wystąpienia Dyrektora K-P ODR były zalety i wady Ogólnopolskiego Systemu Wspierania Podejmowania Decyzji, a także systemu stacji meteo w kontekście zachodzących zmian klimatu i warunków gospodarowania w rolnictwie.

Temat rzeczywistej sytuacji w polskim rolnictwie, łącznie z analizą zagrożeń (urbanizacja, mikrobiologia, ogólna kondycja rolnictwa), podjął  natomiast Mirosław Smaruj Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

O płatnościach bezpośrednich, PROW oraz płatnościach terenowych (w tym o odszkodowaniach suszowych) w 2019 roku, a także o perspektywach na rok 2020, mówił Paweł Drzażdżewski, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Tekst: Robert Gorczyński 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630