Podziękowanie dla Senatora RP Józefa Łyczaka

Podziękowanie dla Senatora RP Józefa Łyczaka
26.10.2023
Aktualności

Na spotkaniu dyskutowano na temat różnych problemów związanych z rolnictwem i handlem w Polsce. Rozmówcy wyrażają rację związaną z przepisami dotyczącymi odpadów, ograniczeniami w przetwarzaniu odpadów rolniczych oraz trudnościami w zakupie nawozów i materiałów siewnych. Wspominają także o cenach materiałów rolniczych i trudnościach związanych z ich zakupem. Pojawiają się także wątki związane z produkcją maszyn rolniczych oraz trudnościami ekonomicznymi, jakie dotykają branżę rolniczą. Uczestnicy rozmowy poruszają kwestie związane z opłacalnością inwestycji w rolnictwie oraz brakiem perspektyw na przyszłość gospodarstw rolnych.

Prezes związku Roman Wiatrowski zauważył, że spada w kraju liczba dużych gospodarstw towarowych. W tej chwili jest ich zaledwie około 5-6 tysięcy.

Obecni na spotkaniu rolnicy wyrazili niezadowolenie z sytuacji na rynku rolnym, wysokimi kosztami nawozów i niskimi cenami sprzedaży plonów. Omówiono kwestie dotyczące przepisów związanych z uprawą roślin, problemów z plonami kukurydzy, ceną nawozów i materiałów siewnych. Zauważono, że wahania cen i brak stabilności to poważne zjawisko, które pogłębia się z roku na rok.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele firmy Agroprofil, z którą ZPDiWR postanowił nawiązać współpracę. W zawartego porozumienia o współpracy Agroprofil zaproponował nagranie filmów i reportaży w celu pokazania realiów rolnictwa i zwrócenie uwagi na potrzebę rozwiązania problemów związanych z produkcją rolno-spożywczą oraz wsparcia dla rolników w Polsce. Działania te mają na celu „zmianę postrzegania dzierżawcy, dużego producenta rolnego w oczach społeczeństwa” oraz poprawę wizerunku poprzez pokazywanie dobrych praktyk.

Ponadto, rozmówcy poruszają różne tematy, w tym eksport zbóż, produkcję trzody chlewnej i sytuację w cukrowniach. Wypowiadają się na temat problemów związanych z produkcją, handlem, oraz zmianami w przepisach i polityce rolnej. Pojawiają się również wątki dotyczące kupna ziemi oraz uprawy buraków cukrowych, które są ważnym aspektem gospodarki.

Wypowiadający się zauważają, że polscy rolnicy mogą mieć trudności z zarządzaniem nadwyżkami produkcji oraz brakiem następców w gospodarstwach rodzinnych. Omawiane są także kwestie dotyczące dzierżawienia ziemi, produkcji zwierzęcej oraz problematyka małych działek rolniczych. Rozmówcy wyrażają również obawy dotyczące nadchodzących zmian w polityce rolniczej oraz potrzebę wyboru odpowiednich decydentów, którzy rozumieją specyfikę rolnictwa.

Prezes Zarządu powitał również na spotkaniu „jeszcze senatora” Józefa Łyczaka, który bardzo wspierał ZPDiWR. Roman Wiatrowski wyraził ogromną wdzięczność senatorowi za jego działania i pomoc.

Józef Łyczak podziękował za zaproszenie. Zadeklarował, że mimo iż nie uzyskał mandatu w ostatnich wyborach, nadal będzie działał na rzecz polskiego rolnictwa, w którym „nic się nie dzieje w tej trudnej sytuacji”.

Również Silvana Oczkowska wyraziła swoje podziękowania dla senatora. Jak zauważyła „tak zwięzłego, merytorycznego i oddanego nam senatora tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy”. I dodała: „dajemy do załatwienia sprawę, mamy kogoś, kto to pilotuje, informuje nas i robi wszystko, co w jego mocy, żeby tę sprawę załatwić”.

Po dyskusji przewodniczący podziękował zebranym za udział w dyskusji oraz zaprosił zebranych do sali obok na obiad.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630