Polski Ład – czym jest i co zmieni? Udostępniamy prezentacje ze szkolenia

Polski Ład – czym jest i co zmieni? Udostępniamy prezentacje ze szkolenia
18.01.2022
Aktualności

Od dłuższego czasu w mediach słyszymy o Polskim Ładzie, mówi się że ma znacząco wpłynąć na polską gospodarkę. Zależności od komentującego mogłeś usłyszeć o korzyściach lub ryzyku związanym z nadchodzącymi zmianami. Z dwudniowego, bezpłatnego szkolenia „Polski Ład- co oznacza w praktyce? Zmiany, których nie możesz przegapić w 2022 r.”, nasi goście dowiedzieli się m.in.:

  • Co to jest Polski Ład i na czym polega?
  • Jakie zmiany wprowadził?
  • Jak zmienia się obliczanie składki zdrowotnej?
  • Kto straci, a kto zyska?

Eksperci przedstawili także praktyczne wskazówki oraz rady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz między innymi bezpieczeństwa w zakresie informatycznym w działach kadrowo-płacowych i księgowych.

Dla wszystkich naszych czytelników zainteresowanych Polskim Ładem poniżej udostępniamy prezentacje.

Galeria
Do pobrania

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – zagadnienia:
podatnik bezgotówkowy – regulacje, zachęty i sankcje (zwrot w 15 dni); nabycie kontrolowane i tymczasowe zajęcie; grupy VAT; rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla niektórych podmiotów; skala podatkowa; składki na ubezpieczenie zdrowotne; wspólne rozliczenie małżonków; osoba samotnie wychowująca dzieci; ulga prorodzinna; nowe ulgi w PIT: dla klasy średniej, zwolnienie dla rodzin 4+, zwolnienie dla seniorów, ulga na powrót; zwolnienia przedmiotowe; odliczenia od dochodu; składki członkowskie: ulga rehabilitacyjna, na zabytki; nielegalne zatrudnienie; leasing; amortyzacja; najem; ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa; pakiet innowacyjny; ulga B+R; IP Box; ulga na prototyp; ulga na zatrudnienie; ulga na robotyzację; nowa preferencja na ekspansję oraz na działalność sponsoringową; ulga na terminal; abolicja podatkowa.

BluSoft Sp. z o.o. – zagadnienia:
bezpieczeństwo aplikacji desktopowych; bezpieczeństwo danych; ataki na aplikacje oraz sposoby obrony; zagrożenia w sieciach bezprzewodowych; standardy i zabezpieczenia sieci Wi-Fi; obrona przed kradzieżą tożsamości; szyfrowanie danych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy – zagadnienia:
zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.: nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, rozliczenie składki zdrowotnej, nowe terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania należnych składek, dokumenty rozliczeniowe po zmianach; zmiany w zasiłkach: związek przyczynowo-skutkowy po zmianach, przeliczenie podstawy zasiłków, świadczenia po ustaniu zatrudnienia, konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – zagadnienia:
najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie prawa pracy i bhp, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i narażeń w produkcji rolnej; zagrożenia wypadkowe w rolnictwie.

Multi BHP Jacek Szopiński – zagadnienia:
bhp a obowiązki pracodawcy; środowisko pracy i charakterystyka tworzących je czynników; ergonomia stanowiska pracy; kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy; dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego; przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej; pożar i jego następstwa; dobór urządzeń i instalacji przeciwpożarowych; obowiązek pracodawcy – szkolenia przeciwpożarowe; postępowanie na wypadek powstania pożaru.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630