Polski Ład. Jakie zmiany czekają rolników?

 Polski Ład. Jakie zmiany czekają rolników?
17.05.2021
Aktualności

W prezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość założeniach "Polskiego ładu" nie zabrakło tematu wsi. – Kiedyś powiedziałem, że jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś, i powtarzam te słowa dzisiaj. Tak, jestem z tego dumny. PiS reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast – mówił Jarosław Kaczyński.

Polski Ład to rządowy program reform, który ma na celu odbudowanie gospodarki i przezwyciężenie skutków wywołanych przez pandemię COVID-19. Szczegółowy jego zakres przedstawiono w sobotę 15 maja. Jeden z elementów Polskiego Ładu nosi nazwę ,,Polska – nasza ziemia”, a odnosi się zarówno do rolników, jak i polskiego rolnictwa.

Jakie zmiany czekają rolników? Najważniejsze zmiany:

 • uchwalenie ustawy, która uwolni wiejską działalność gospodarczą;
 • decyzje o zezwoleniu na przedsięwzięcia wpływające na środowisko rolnicze (wiejskie) zostaną przeniesione ze szczebla samorządowego na wojewódzki lub krajowy;
 • stworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego zasób państwowej ziemi;
 • wzmocnienie prawa ochrony gospodarstw rodzinnych przez m.in. ograniczenie problemów spadkowych, brak konieczności zbywania gospodarstwa przed przejściem na emeryturę, pierwszeństwo w korzystaniu programów wsparcia;
 • możliwość sprzedaży wysyłkowej w ramach RHD na terenie całej Polski;
 • wdrożenie cyfryzacji całego procesu obsługi rolnika – wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię;wprowadzenie zachęt finansowych dla małych i średnich gospodarstw redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa;
 • uruchomienie specjalnych środków na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich;
 • zorganizowanie sieci biur, będących centrami eksportu, w których radcy handlowi będą wspierać zarówno małych, jak i dużych rolników w poszukiwaniu klientów;
 • wprowadzenie zachęty do spółdzielczości rolnej; 
 • stworzenie satelitarnego systemu monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju; 
 • opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego;
 • rozwój sieci manufaktur spożywczych;
 • zbudowanie cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu; 
 • uproszczenie zasad funkcjonowania spółdzielni energetycznych;
 • powołanie Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów, który umożliwi rolnikom bezpieczniejsze prowadzenie gospodarstwa i stabilizację dochodów; 
 • zwiększenie bazy członków nabywających udziały spółdzielni;
 • powstrzymanie plagi nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych.

Dokument przedstawiający możliwą przyszłość Polski liczy sobie 136 stron. Poruszane są w nim najważniejsze zdaniem PiS i koalicjantów zagadnienia społeczne i gospodarcze. „Polska-nasza ziemia” taki tytuł nosi rozdział poświęcony w „Nowym Ładzie” rolnictwu - strona 73. 

Źródło: dokument Polski Ład
Foto: facebook.com/kancelaria.premiera/

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630