Susza 2019 – przedsiębiorcy rolni nie zostaną bez pomocy!

Susza 2019 – przedsiębiorcy rolni nie zostaną bez pomocy!
27.10.2019
Aktualności

24 października 2019 roku w Hotelu Wodnik w Bydgoszczy odbyło się śniadanie biznesowe z pracodawcami na temat dostępnych form pomocy dla poszkodowanych w związku z klęską suszy. Gospodarzem spotkania był Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Rolnicy najbardziej oczekują bezpośredniej pomocy, czyli dopłat do hektara. I takie wsparcie będzie wypłacane przez ARiMR w bieżącym i przyszłym roku na każdy hektar powierzchni upraw rolnych, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni w bieżącym roku objęły co najmniej 30% danej uprawy, Pewne jest, że ci, którzy ponieśli największe straty, tzn. ponad 70%, otrzymają 1000 zł na hektar. Jak zapowiada minister rolnictwa, w przypadku szkód na poziomie 30–70% wsparcia ma wynieść 500 zł do hektara – podkreślił Paweł Drzażdżewski, Zastępca Dyrektor Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.

KOWR będzie mógł stosować odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez naliczania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego. Na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego obniżenie czynszu dzierżawnego może nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch warunków: zaistnieniu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby oraz wystąpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzierżawy – zaznacza Stanisław Ziemnicki, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630