Posiedzenie prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone z zarządem Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Posiedzenie prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone z zarządem Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
29.03.2024
Aktualności

Posiedzenie prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone z zarządem Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się 28.03.2024 r. w Pałacu w Kobylnikach.

Rozpoczął Krzysztof Sikora, prezydent SGWPK, przedstawiając informacje na temat Sejmiku.

Pan Maciej Kazienko, wiceprezes zarządu, i Joanna Gasek, zastępca dyrektora Działu Inwestycji Strefowych, pokazali aktywności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 2023 r. Padły m.in. informacje o liczbie wydanych wsparć, organizacji spotkań z przedsiębiorcami, wykreowaniu centrów programowania robotów przemysłowych czy inicjatywach dotyczących energii odnawialnej i szkolnictwa branżowego. Wspomnieli o podjęciu rozmów dotyczących pozyskania części Puszczy Bydgoskiej, żeby stworzyć alternatywę dla rozwoju gospodarczego aglomeracji bydgoskiej. „Napotykamy na bariery związane z jednej strony z ochroną gruntów leśnych, a z drugiej – gruntów rolnych”. Maciej Kazienko wspomniał, że  chcą zrekompensować Lasom Państwowym te tereny, ale na razie im się to nie udaje. „W idei zrównoważonego rozwoju mówimy o rozwoju gospodarczym, o bogaceniu się społeczeństwa przy poszanowaniu kwestii środowiskowej” – zaznaczył. Podkreślił też, że dzisiejsze spotkanie ma poszerzyć dyskusję i wzajemne zrozumienie.

Roman Rogalski, prezes zarządu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, powiedział, że czas zacząć lobbować w kwestii inwestycji w Emilianowie, bo „gospodarczo patrząc, polskie lasy to jest hodowla. (…) Jeśli mamy tworzyć dobrobyt dla mieszkańców, to musimy się skupić na tym, co przynosi ten dobrobyt”.

Joanna Gasek nawiązała do kolejnego terenu w powiecie toruńskim, który chcieli wykorzystać na park przemysłowy ale grunty są w przeważającej większości trzeciej klasy. „Jest negatywna decyzja Izby Rolniczej na teren przemysłowy. (…) Czekamy i nie wiemy, czy marszałek utrzyma decyzję rolniczego obszaru zwartego dla rolnictwa, czy wskaże uwolnienie terenu”.

Roman Wiatrowski, prezes zarządu ZPDiWR, powiedział, że to są ziemie, którzy blokują przedsiębiorcy. „My jesteśmy przeciwni zabieraniu pod uprawy gleb, takich jak trzecia i druga klasa”. Trzeba szukać gdzie indziej, tam gdzie jest szósta i piąta klasa, stwierdził stanowczo Roman Wiatrowski.

Następnie Jacek Trela, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, przeprowadził prezentację dotyczącą szkolnictwa branżowego. „Jako Izba reprezentujemy prawie 3 tysiące członków w całym kujawsko-pomorskim. Oni są zrzeszeni w 27 placówkach, tak zwanych cechach, które funkcjonują w większości miast powiatowych. Jeśli macie wśród waszych pracodawców firmy, które chciałyby zaistnieć od razu w 27 miastach powiatowych w całym kujawsko-pomorskim, jesteśmy do dyspozycji” – powiedział.

Mariusz Bartkowski, dyrektor zarządzający w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, zaznaczył, że mają silnie rozbudowaną strukturę, co wyróżnia Izbę na tle innych, a te struktury trzeba wykorzystać i zaktywizować do przedsiębiorczego działania. „Żeby to wszystko szło do przodu, powinniśmy holistycznie określić strategię, w którym kierunku zmierzamy. My promujemy wymiar »biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu«, bo często jest tak, że te światy się nie rozumieją”. Dodał, że pomagają też przekwalifikować pracowników, wysuwają inicjatywy prosenioralne i działają przy samorządach.

Prezes Wiatrowski wspomniał o intensyfikacji promocji takich miejsc, które są bardzo potrzebne.

Silvana Oczkowska, członek Zarządu ZPDiWR, zauważyła, że tak wykształconych młodych ludzi trzeba jeszcze zatrzymać w Polsce i w regionie.

Filip Sikora, kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki, stwierdził, że siła uczelni wyższych bazuje też na sile regionu. Dodał, że trzeba też zmienić patrzenie na politykę migracyjną, trzeba nauczyć się kształcenia obcokrajowców już na poziomie dzieci i młodzieży.

Łukasz Gapa przedstawił pokrótce działalność ZPDiWR.

Na zakończenie zaznaczono, jak ważne są dobre relacje i wzajemna współpraca oraz „trzymania ręki na pulsie”, żeby reagować mądrze, a nie impulsywnie. Podkreślono rolę samorządów i zaproponowano debatę, aby organizacje i przedsiębiorcy z regionu mieli szansę się poznać.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630