Powrót do modelu pracy, w którym dyrektorzy mogą naprawdę wiele

Powrót do modelu pracy, w którym dyrektorzy mogą naprawdę wiele
03.04.2020
Aktualności

Dyrektor generalny KOWR udzielił dyrektorom oddziałów terenowych terminowego pełnomocnictwa do podejmowania decyzji o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości o powierzchni powyżej 100 hektarów, na podstawie którego możliwe jest przedłużenie umów w terminie do 30 października.

Wobec istniejących ograniczeń związanych z pandemią koronaiwursa (COVID-19) i mając na uwadze dobro rolników, informujemy, iż na podstawie:

  • Zarządzenia nr 42/2020/Z dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dni 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 73/2019/Z z dnia 04.07.2019 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały wprowadzone następujące zmiany: umowy dzierżawy nieruchomości rolnych powyżej 500 ha, w części dotyczącej zmiany terminu obowiązywania umowy dzierżawy, zmiany dzierżawcy w wyniku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy, na mocy pełnomocnictwa dyrektora generalnego KOWR udzielonego do dnia 30.10.2020 r. leży w gestii dyrektorów oddziałów terenowych KOWR; umowy dzierżawy nieruchomości rolnych powyżej 100 ha, w części dotyczącej zmiany terminu obowiązywania umowy dzierżawy, zmiany dzierżawy w wyniku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy lub o odmowie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości powyżej 100 ha, (zgoda na dokonywanie zmian w umowach dzierżawy w powyższym zakresie może być dokonywana z termin ich obowiązywania do dnia 30.10.2020 r.) na mocy pełnomocnictwa dyrektora generalnego KOWR leży w gestii dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. 
  • Zarządzenia nr 43/2020/Z dyrektora generalnego krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa z dni 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 74/2019/Z z dnia 04.07.2019 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została wprowadzona następująca zmiana: umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50 ha, do dnia 30.10.2020 r. dokonywane jest przez dyrektorów oddziałów terenowych KOWR na mocy pełnomocnictwa dyrektora generalnego KOWR.
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630