Prezes Wiatrowski podsumowuje 2021 rok. Jaki okazał się 2021 dla rolnictwa?

Prezes Wiatrowski podsumowuje 2021 rok. Jaki okazał się 2021 dla rolnictwa?
03.01.2022
Aktualności

Początek nowego roku to czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Jaki okazał się 2021 dla rolnictwa? Uważam, że 2021 rok był kolejnym bardzo trudnym rokiem – przyniósł wiele zmian dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie zdobyte w kryzysie oraz znacznie silniejsi.

Dobrym odzwierciedleniem tego, co obecnie się dzieje w polskim rolnictwie i z jakimi wyzwaniami należy się liczyć w przyszłym roku, jest ocena obecnej sytuacji: 

 • rozchwianie rynków i przerwanie łańcuchów dostaw ze względu na skutki pandemii koronawirusa oraz wirusa ptasiej grypy i ASF;
 • wzrost kosztów produkcji, wynikający głównie z podwyżki cen energii, paliw i gazu;
 • niepewność w planowaniu rozwoju gospodarstw w związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gospodarstw;
 • brak dbałości o stabilność stosunku prawnego łączącego Skarb Państwa i dzierżawców;
 • ograniczenia dla rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej związane z planowanymi działaniami w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu.

Bez wątpienia mijający rok był trudny zarówno dla polskiego, jak i europejskiego rolnictwa, jednak mimo tego udało się osiągnąć dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych od stycznia do października 2021 r. Sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 30,5 mld EUR (138,8 mld zł) – o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

Czego mogą się spodziewać rolnicy w nadchodzącym 2022 roku? Strategie Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, jak również zalecenia FAO wymuszają na rolnikach wiele ograniczeń związanych z ochroną klimatu. Dlatego w 2022 roku najważniejszym zadaniem, które stoi zarówno przed ministerstwem rolnictwa, jak i przed Komisją Europejską, jest zakończenie negocjacji i wdrożenie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Zarząd Związku wielokrotnie podczas spotkań wskazywał, że zakładane przez UE cele środowiskowe i klimatyczne są zbyt ambitne, a przeznaczony na ich osiąganie budżet – zbyt mały.

Z pewnością coraz większe znaczenie mieć będzie dążenie do uzyskania plonów na wysokim poziomie przy jednoczesnym dążeniu do zachowania, a nawet ratowania bioróżnorodności oraz prowadzeniu działań zmierzających do zahamowania zjawiska ocieplania się klimatu. Niezwykle ważna będzie realizacja ekoschematów, dlatego już dzisiaj apeluję o przygotowanie się i skorzystania z tych środków europejskich oraz innych programów w nadchodzącej perspektywie finansowej.

Coraz bliższym scenariuszem realizowanym w rolnictwie w Polsce i na świecie zdaje się także stosowanie narzędzi cyfrowych i jeszcze większa automatyzacja gospodarstw. Sądzę, że fundamentem, szczególnie dla towarowych gospodarstw rolnych, powinno być zbieranie wszelkich danych o gospodarstwie i przedstawienie ich w przystępny sposób, umożliwiający łatwą analizę i podejmowanie lepszych decyzji wpływających na dwa według mnie najważniejsze aspekty – zyskowność gospodarstwa i pozytywny wpływ na środowisko.

Warto podkreślić i bardzo to doceniam na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. rząd zarezerwował 1,5 mld złotych. To kwota zdecydowanie wyższa niż w ostatnich latach. Jestem zwolennikiem obowiązkowych ubezpieczeń i mam nadziej, że w tym kierunku te działania będą stopniowo zmierzać.

Wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę w imieniu Zarządu Związku życzę Członkom, Partnerom i Znajomym wytrwałości i niezawodnego zdrowia. Niech nadchodzący 2022 rok będzie czasem, w którym bezpiecznie zrealizujemy swoje plany i zamierzenia.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630