Rada TEP apeluje o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych

Rada TEP apeluje o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych
05.01.2021
Aktualności

Według Towarzystwa Ekonomistów Polskich działania, które podejmują instytucje rządowe mają na celu zlikwidowanie dużych gospodarstw rolnych, które dzierżawią grunty od Skarbu Państwa. Ekonomiści podkreślają, że jest to sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju, a głównym motywem takich rozwiązań są pobudki polityczne i ideologiczne.

W stanowisku Rady TEP napisano m.in.:

 • "organy i instytucje rządowe od kilku lat realizują działania prowadzące do likwidacji dużych, prywatnych gospodarstw rolnych dzierżawiących grunty państwowe;
 • działania te są sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju, są motywowane przesłankami politycznymi i ideologicznymi pod hasłem „ziemia dla gospodarstw rodzinnych”;
 • większość z gospodarstw gospodarujących na gruntach dzierżawionych od skarbu państwa to nowoczesne, zrównoważone środowiskowo i najlepiej przygotowane do międzynarodowej konkurencji podmioty;
 • istnienie tych gospodarstw jest ważnym uzupełnieniem ustroju rolnego;
 • kontynuacja takich działań przez organy i instytucje rządowe przyczyni się do dalszego utrwalenia struktury agrarnej, która należy do najbardziej zacofanych w skali całej Unii Europejskiej;
 • działania te podważają zasadę trwałości zawartych umów dzierżawnych;
 • działania te mogą doprowadzić do przegranych przez Państwo procesów przed sądami powszechnymi, a w ostateczności przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości, co spowoduje koszty dla finansów publicznych(...)”.

Rada TEP podkreśla, że z błędnej, choć propagandowo nośnej koncepcji likwidacji gospodarstw dzierżawców, należy niezwłocznie się wycofać. Doraźne cele polityczne nie mogą przesłaniać długofalowych interesów gospodarczych Państwa i jego obywateli. Skutkiem ubocznym mogą być przegrane przez Państwo procesy przed sądami powszechnymi a w ostateczności przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości – podają członkowie TEP w podsumowaniu.

Raport TEP potwierdza zgłaszane regularnie postulaty przez zarząd Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, że dzierżawcy państwowych gruntów rolnych potrzebują stabilizacji i dłuższych umów, które pozwolą im inwestować.

Źródło: tep.org.pl

Foto: east-realestate.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630