7 raport IUNG – susza rolnicza we wszystkich województwach

7 raport IUNG – susza rolnicza we wszystkich województwach
25.07.2019
Aktualności

Właśnie pojawił się kolejny, siódmy już w tym roku raport IUNG-PIB w Puławach, dotyczący wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego dla wszystkich 2477 gmin w Polsce. Niestety, w stosunku do poprzedniego raportu widać, że skala suszy znów się zwiększyła i występuje już we wszystkich województwach w Polsce. 

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2019; okres: 07 (21.V - 20.VII)

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630